Barn og unge voksne ruser seg! Hvem tar ansvar? Vi inviterer ministrene og flere andre til å tråkke i hverandres bed.

Påmelding til Ruspolitisk Arena 10. mai 

Program 

09.30 – 09.45      Velkommen til Ruspolitisk arena
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet

09.45 – 10.30      Barn og unge ruser seg! 
Hvilket ansvar tar statsrådene og hva gjør de sammen?
Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i samtale med Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

10.30 – 10.45      PAUSE

10.45 – 11.15      Hvordan ivaretas barn og unge i helsevesenet og barnevernet?
Pål Iden, leder av Undersøkelseskommisjonen (Ukom)

11.15 – 11.45       Hvordan står det til med barn og unge? 
Inga Bejer Engh, Barneombudet              

11.45 – 12.45       LUNSJ

12.45 – 13.05      Brannalarm - journalistens møte med dem det gjelder?
Eli Ann Nøsen - gravejournalist i NRK

13.05 – 13.25       Hvem gjør hva når barn sitter i fengsel? 
Arne Hægland, leder Ungdomsenheten Bjørgvin fengsel

13.25 – 13.45       Hva må til for å hjelpe barn og unge?
                             – fra et brukermedvirkningsperspektiv

Ruzzel Solberg, erfaringskonsulent ved KoRus Oslo

13.45 – 14.15       Skjerpings! Vi kan bedre enn dette!
Helsesista Tale Maria Krohn Engvik

14.15 – 14.30       PAUSE              

14.30 – 15.15       Hvilke muligheter ligger i systemene og med hvilke                                                     virkemidler?
Lars A Lian, fagsjef Fossumkollektivet i samtale med Camilla Wright, leder Uteseksjonen i Trondheim og Ingrid Pelin Berg – regiondirektør Bufetat Øst.

15.15 – 15.30        Avsluttende refleksjon

Påmelding til Ruspolitisk Arena 10. mai