I over ti år har "Support. Don’t punish"-kampanjen samlet aktører og skapt et globalt nettverk av aktivister for skadereduksjon og avkriminalisering.

Det skjer mange grove menneskerettighetsbrudd i store deler av verden gjennom en politikk som er basert på politikontroll og straff. Antallet rusrelaterte dødsfall stiger og dødstallene øker dramatisk, hvis vi legger til henrettelser og utenomrettslige drap på mennesker som bruker rusmidler.

Tekst fra Facebook-arrangementet 

Support. Don’t punish ble i 2022 markert med over 300 arrangementer i 285 byer, fordelt over 91 land. Markeringene vokser internasjonalt i solidaritet med alle innbyggere som rammes av stigmatisering, kriminalisering og menneskerettighetsbrudd.

I Norge er brukerorganisasjonene særlig bekymret for justisminister Emilie Enger Mehls nylig nedsatte utvalg som skal utrede strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål knyttet til den kommende forebyggings- og behandlingsreformen. Dette utvalget har også vi i Rusfeltets hovedorganisasjon stilt oss kritiske til. Både sammensetning og mandat er mildest talt underlig.

Utvalget er sammensatt av tre jurister innenfor strafferett og straffeprosess. Utvalgets leder er Hans Petter Jahre (68), en pensjonert lagmann i Borgarting lagmannsrett. De øvrige medlemmene er Tonje Vang (49), lagmann i Borgarting lagmannsrett, og Ørnulf Øyen (51), professor ved Det juridiske fakultet i Bergen.  Alle med juridisk bakgrunn - og utvalget har ingen brukerrepresentasjon eller personer med rusfaglig kompetanse, ei heller politifaglig kompetanse. 

Vi er vitne til at en regjering i 2023 setter ned et offentlig utvalg uten å sikre brukermedvirkning. Utvalget skal også gi et rettslig innhold til begrepet "rusavhengig" og "begynnende avhengighet" uten at det sitter rusfaglig kompetanse i utvalget. Det trodde vi heller ikke var mulig i 2023. Utvalget skal se på hvordan politiet bedre kan forebygge bruk av narkotika uten å ha politifaglig kompetanse i utvalget.

Brukerorganisasjonene bak Support. Don't punish, er opptatt av at narkotikapolitikken skal ha et kunnskapsgrunnlag og baseres på å fremme helse og menneskerettigheter. Derfor inviterer de politikere og støttespillere til å la seg avbilde med “Support. Don’t punish” - plakat. De vil også dele ut hundre Support. Don’t punish T-skjorter.

Brukerorganisasjonene ønsker alle hjertelig velkommen til markeringen og å vise støtte i kampen for en human narkotikapolitikk.