Justisminister Emilie Enger Mehl sier  nei til rusreform i Oslo, med begrunnelse i at det ikke kan gjøres unntak for loven. Mehl legger til at regjeringen vil at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk skal være straffbart, men at mennesker med rusavhengighet skal bli møtt med hjelp og oppfølging fremfor straffereaksjoner.

Justisministeren representerer et parti som er glad i lokalt selvstyre, men denne vurderingen innebærer en total overkjøring av et av de bredeste lokalpolitiske forslag i nyere tid. Lokal rusreform er vedtatt med overveldende flertall i Oslo og med flertall i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Sandnes, Kristiansand og flere andre kommuner. Det er særlig storbyene som har vedtatt lokale rusreformer med mest nærhet til og størst kunnskap om rus og rusproblematikk, men det er også der Senterpartiet kvier seg mest for å tillate kommunalt selvstyre.
Arild Knutsen, styremedlem i Fagrådet og leder i FHN

Ulike reaksjoner - ikke ulikhet for loven

Byråd Usman Mushtaq (Ap)  byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune sa i politisk kvarter at Oslo aldri har bedt om endring av lovverket. 
- Vi vil ha politiet med på laget for å kunne ungdom mellom 18-23 år god hjelp. Våre folk i Uteseksjonen og uteteamene står klare til å hjelpe. Det ville i tillegg kunne gitt nyttig erfaring inn i arbeidet med regjeringens arbeid med forebyggings- og behandlingsreform.

Lokal rusreform handler ikke på noen måte om ulikhet for loven, men at det blir ulike reaksjoner på en lov som er lik i hele landet, mener Arild Knutsen. -Det blir nøyaktig som med høyesterettsdommene fra i fjor som medfører ulike reaksjoner basert på om folk har rusutfordringer, men i tilfellet lokale rusreformer skal vurderingene baseres på geografiske områder, sier han. 

Justisdepartementet får støtte av Oslo Politidistrikt som mener en lokal løsning vil gi bidra til forskjellsbehandling ut fra bosted. Er det slik at den vurdering som politiet og justisdepartementet vurdering i saken er for streng og ikke ser på mulighetene til å gi bedre hjelp?

Rådgivende enheter

I juni 2021 ble det vedtatt nytt lovverk om reaksjoner på bruk av ulovlige rusmidler, og fra 1. juli 2022 har alle kommuner i landet opprettet rådgivende enheter for russaker. Til disse kan politiet anmode folk til å møte, som et alternativ straffereaksjon til primært forelegg. I dagens ordning vil manglende oppmøte kunne utløse straff. 

Bruk og besittelse av små mengder er stadig straffbart og politiet skal avdekke og avverge bruk av ulovlige rusmidler. Men innenfor dagens regelverk kan politiet og justisministeren tillate at en kun gis påtaleunnlatelse med vilkår om å møte opp ved rådgivende enhet for russaker og uten vilkår om rustesting eller bøter, sier Knutsen.

Byråd Usman Mushtag sier Oslo kommune tar avgjørelsen til etterretning og at det dermed ikke blir noe lokal rusreform i Oslo.