Rockovery er Norsk Forening for Musikkterapi sin markering av Verdensdagen for psykisk helse. Rockovery har som målsetning å gi brukere av musikkterapi en mulighet til å spille på en profesjonell scene, samtidig som en ønsker å skape positiv oppmerksomhet rundt hvordan musikk kan fremme psykisk helse.

Innlandet og Oslo

Det er Innlandet, Fredrikstad og Oslo som arrangerer Rockovery i år. I Innlandet er det et sammensatt samarbeid mellom mange folk og over et stort geografisk område, forteller Adrian Wangsberg Seberg, musikkterapeut ved Sykehuset Innlandet. 

Hele apparatet med musikere, vertskap, riggere og musikkterapeuter består av over 80 mennesker, forteller han. - Rockovery er en helt spesiell begivenhet hvor folk kan møtes og kjenne tilhørighet, sier Seberg.

Samarbeidspartnerne i Innlandet er: Sykehuset Innlandet, Sagatun brukerstyrt senter, Havang brukerstyrt senter, Veslelien (Kirkens bymisjon), Mental helse, Verdensdagen for psykisk helse, Kulturnettverket, Pascal Norge og Gjøvik kunst- og kulturskole.

Både Sagatun og Veslelien er medlemmer hos oss. 

Løft blikket – Vi trenger hverandre

Unikt av året er også kombinasjonen med en felles kunstutstilling. Her er deltagerbidrag fra flere av samarbeidspartnerne under årets tema for Verdensdagen for Psykisk Helse «Løft blikket – Vi trenger hverandre». 

Jeg mener at Rockovery har røtter i Menneskerettighetenes artikkel 27 som omhandler retten til å delta fritt i samfunnets kulturelle liv. Alle skal ha tilgang til meningsfulle aktiviteter uavhengig av bakgrunn og sykdomshistorie. 

Adrian Wangberg Seberg

Målet med samarbeidet i Innlandet er å skape steder der folk kan møtes, sier Seberg. Rockovery blir til nettverk. Og nettverk blir ofte til vennskap. Dette gjelder både musikerne og kunstnerne, men også musikkterapeutene. Mange jobber mye alene og har behov for nettverk der de kan utveksle erfaringer og utvikle samarbeidsprosjekter. 

Arbeidet som Seberg og de andre musikkterapeutene gjør blir lagt merke til. I år kommer både ansatte hos Statsforvalteren i Innlandet og divisjonsdirektør for Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet Benedicte Thorsen-Dahl, på Rockovery. 

Rockovery Innlandet arrangeres torsdag 6. oktober kl. 18:00 – 20:00 på Banken Kulturhus, Lillehammer. Gratis for alle. Årets arrangement er finansiert av Statsforvalteren i Innlandet og Bergesenstiftelsen.

I Oslo arrangeres Rockovery i år som en to-dagers musikkfestival. Dette skjer 10. og 11. oktober på Stedet Sagene klokka 18-21 begge dager. Gratis for alle.

Rockovery Fredrikstad arrangeres tirsdag 18. oktober klokka 18.00 på St. Croix huset. Gratis for alle. 

Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap, skriver Rockovery Oslo på sin Facebook-side.

Med musikk- og festivalkonserter skal Rockovery være en konsertarena for alle, der ressurser får blomstre og skinne. Sammen skaper Rockovery et trygt og godt fellesskap, der levd liv møter musikalitet! Ved hjelp av musikk skaper vi samhold og forståelse for hverandre!