Først ut er filmen "Identitet gjennom musikkterapi". Vi møter Silje på Stedet Sagene i Oslo. 

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere nasjonale retningslinjer. Denne filmen inngår i en serie på seks filmer om musikkterapi i behandling av psykisk helseproblemer og/eller avhengighet. Filmen viser blant annet hvordan musikkterapi gir mulighet for trygghet og en vei tilbake fra utenforskap. 

 

Klikk her for å lese mer om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet