Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Bak luke 6 finner du sju nye luker som raskt gir deg oversikt og introduksjon til TSB.

Du finner fakta om styringslinjen, ansvaret for rusbehandling, henvisningsrutiner, pasient- og pårørenderettigheter, kvalitetsindikatorer, personellsammensetning og spesialister.

Du vil også finne en oversikt over behandlingssteder i Norge, tilgang på E-læringsverktøy, informasjon om brukermedvirkning i TSB, og videoressurser, tips og råd til ledere i TSB. TSB er det yngste helsefagområdet i spesialisthelsetjenesten. Det faglige grunnlaget er under oppbygging, og ledere er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Ressursene i kunnskapsbasen kan være nyttig både for nye og erfarne ledere.

Om du vil se nærmere på hva TSB er, kan du klikke her.