Tildelingen gjelder midler til en treårig postdoktorstilling. Det er Ingeborg Skjervø som er prosjektleder og Anne Murciuch som skal ha postdoktorstillingen. Anne er stipendiat i naltrekson-prosjektet og har ellers stilling som psykolog på avdeling rus og avhengighet (ARA) på Ahus.

Medlemmer kan søke midler fra Stiftelsen Dam via oss, da Fagrådet er godkjent som søkerorganisasjon.

Klikk her for å lese om medlemsfordeler

Bakgrunn

Forekomst av smerter er svært høy blant pasienter med avhengighet, men lite forsket på. Klinikere er ofte usikre på trygg smertebehandling for pasienter med avhengighet, noe som kan føre til utilstrekkelig behandling, redusert livskvalitet og potensielt bidra til at avhengigheten opprettholdes. 

Målet er å kartlegge 1500 pasienter som er i rusbehandling. Pasientene rekrutteres fra Akershus universitetssykehus selv og samarbeidende avdelinger ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Vestfold og Sykehuset Telemark. Pasientene kommer fra avrusningsavdelinger, døgnavdelinger, poliklinikk og LAR.

Målsetting

Økt kunnskap om smerte, avhengighet, livskvalitet og behandlingsbehov bidrar med viktige grunnstener for utvikling av mer effektiv rusbehandling. Økt kunnskap og målrettet behandling er viktig for pasienter, klinikere, forskere og beslutningstagere, og kan bidra til bedre ressursutnyttelse av tjenestene. For deltagerne kan kartlegging av smerte få direkte innvirkning på deres pågående behandling.

Medlemsfordel

En av fordelene ved å være medlem i Fagrådet er muligheten til å søke midler da vi er godkjent søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam. Avdeling for rus og avhengighet ved Ahus er medlem og benyttet seg av muligheten til å samarbeide med Fagrådet om en søknad til Stiftelsen Dam. Nå har de fått en treårig postdoktorstilling finansiert via Stiftelsen Dam og Fagrådet.