Fentanyl – medisin mot sterke smerter
Fentanyl er et sterktvirkende, syntetisk opioid, som benyttes i smertebehandling. Fentanyl er 75–100 ganger sterkere enn morfin, og har raskere innsettende effekter og bivirkninger enn morfin. Legemidlet ble for første gang fremstilt i 1960.

Fentanyl har stort sett de samme bivirkningene som andre opioider, som morfin og heroin, men er spesielt fryktet i sammenheng med misbruk og overdose. Dette på grunn av sine raskt innsettende effekter og kraftige potens: med dyp søvn, ufri luftvei og pustestans, som resulterer i oksygenmangel til hjernen og hjertet, med eventuelt død til følge.

Få beslag, men et titalls overdoser
– Vi så dette stoffet komme mot slutten av 2016, og har allerede hatt et titalls overdosedødsfall på dette i Norge, der brukerne har vært helt ned til 15 år, sier Drange til TV2.

I USA og Europa forøvrig sprer stoffet seg i stadig større grad. Det bekymrer Drange at de har hatt så mange overdosedødsfall på stoffet de bare har gjort 50 beslag av.

Siden stoffet er svært potent, er det også vanskelig å dosere riktig.– Grensen mellom det som gir rus og det som gir overdose er veldig liten, sier Drange.

Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler som for eksempel alkohol eller benzodiazepiner, vil øke toksisiteten av fentanyl.

Helsebiblioteket har konkrete behandlingsanbefalinger ved forgiftning

Det mørke nettet
Det er ikke første gang Kripos advarer mot Fentanyl. Allerede i 2017 siktet de to menn i 20-årene for omsetning av fentanyl. Kripos opplyste da at omsetningen blant annet foregår på det såkalte mørke nettet. Etterforskningen avdekket at det var solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser.

Kripos har etterforsket flere saker som handler om kjøp og salg på det mørke nettet de siste årene. Kommunikasjonen mellom kjøper og selger er ofte kryptert, noe som gjør etterforskningen vanskeligere. Betalingen skjer hovedsakelig med kryptovalutaen bitcoin, og narkotikaen blir distribuert til kjøperne gjennom ordinær postgang.

Å forebygge overdoser er komplekst og knyttet til Fentanyl er bekymringen sterk. Stoffet er ekstremt toksisk og unge mennesker uten erfaring med rusmidler kan lett ta for mye, med overdose som resultat. Stoffene gir klare utfordringer for den nye nasjonale overdosestrategien som snart skal være ferdig.

Les også:

Fentanyl dreper tusenvis hvert år – nå har det kommet til Norge

Ny og utvidet overdosestrategi