Lang reise
Utviklingen av en norsk nalokson nesespray startet i 2009 ved NTNU. Arbeidet var ledet av professor Ola Dale. Det ble en lang reise frem til lanseringen i 2020. Det er verdt å merke seg at i 2010 mente Helsedirektoratet at produktet var for tidskrevende og kostbart. Videre at det var for lite marked. NTNU startet da samarbeid med flere andre deriblant dne pharma.

I Ventizolve er det en lavere dose enn hos de internasjonale konkurrentene. Det brukes 1,4 mg, mens konkurrentene bruker 2,0 mg eller mer. Fordelen med en mer korrekt tilpasset styrke er at pasienten ikke våkner med abstinens. Forskere ved NTNU har utviklet dosen ved å sammenligne hvilken mengde som tas opp i kroppen når nalokson settes intramuskelært - slik ambulansepersonell gjør.

Overdosestrategien
Norge startet med bruk av Nalokson nesespray i 2014 i Naloksonprosjektet. Dette var en del av nasjonal overdosestrategi. Før den tid var Nalokson kun brukt av ambulansepersonell ved overdoser.

Kameratredning
Et helt sentralt punkt i overdosestrategien er systematisk satsning på kameratredning. Hensikten er å forbedre førstehjelpen gjennom utdeling av nesespray og samtidig minne alle på om at overdoser kan forebygges. Et viktig forebyggende tiltak er at de rusavhengige ikke injiserer alene.

Siden 2014 er det delt ut ca 13.000 nesesprayer og det er i dag 40 kommuner og 15 fengsel med i prosjektet. 57 prosent av alle de utdelte nesesprayene ble brukt mot overdoser og nesten alle pasientene (96,3 prosent) overlevde. Seraf ved forsker og prosjektleder Philipp Lobmaier bruker ressurser på å samle og evaluere ulike forhold rundt bruk av nesespray.

Nalokson er motgift mot ulike opiater, og ble tatt i bruk i 1978. Ingen virkning hos friske, men kan gi abstinenser hos opiatbrukere.
Professor Ola Dale, NTNU 9. sept 2020

Design
En iøyenfallende ting ved Ventizolve designet, utviklet av ANTI designbyrå. De kom frem til en embalasje som holder produktet inntakt, er lett å bære med seg og er lite stigmatiserende.