Smilet går rundt og tårene spruter.
Cecilie Keiseraas til NRK radio

Cecilie Keiseraas fra Bamble har hele tiden vært ærlig om sin egen pasienthistorie fra Frankmotunet. Hun opprettet Facebook-gruppen "La Frankmotunet leve! ❤️Frankmo redder liv! ❤️",  21. januar 2022. 

Gruppa er for oss som roper et høyt «NEI!» til nedlegging av Frankmotunet❤️ Helse Midt vil ha by-nære rehabiliteringsplasser, de vil ha behandling nært der du bor, ikke på et sted hvor det faktisk hjelper å være, et sted langt vekk fra rus, miljø og by.
Sitat fra Facebook-siden

I går kom Tyrilistiftelsen med nyheten om at Frankmotunet fortsetter som før. Alle ansatte får beholde jobben sin. 

- Det har vært helt vanvittig å se og føle på engasjement. En berg og dal bane av følelser, sier Cecilie Keiseraas til NRK radio. - Det viser at hard kamp og engasjement lønner seg. Brukerne ble hørt! Jeg har ikke ord for hvor mye dette betyr. Gruppa har lagt press på systemet rundt og det er mange å takke, sier hun. Hun trekker spesielt fram Kristin Langtjernet som hun beskriver som Folldals helt unike ordfører, videre Marino Jonassen i FHN Nord og Arild Knutsen, leder i FHN for deres viktige bidrag i å løfte saken, og til slutt Anders Dalsaune Jansen for at beslutningen ble endret. 

Tyrilistiftelsen på sin side har hele tiden takket for engasjementet fra både tidligere pasienter, media og politikere. På sin nettside skriver de:

Mandag ettermiddag møttes Tyrili og Helse Sør-Øst RHF (HSØ), for å finne en løsning på den svært krevende situasjonen Tyrili har vært i etter bortfallet av 27 behandlingsplasser fra Oslo kommune og Helse Midt-Norge RHF i Innlandet fra 01.07.22.Tyrili vil bruke tiden fremover på å lete etter nye muligheter for å styrke driftsgrunnlaget og sikre fremtiden for enhetene. Styret vedtok at stiftelsesledelsen skal utarbeide en plan for hvordan begrenset drift ved Tyrilihaugen og Frankmotunet kan opprettholdes. I planen skal de økonomiske konsekvensene spesifiseres. Planen skal presenteres på neste styremøte.

Denne løsningen krever at Tyrili bruker av opptjent egenkapital i en periode, mens det jobbes for å finne mer permanente løsninger som sikrer et mer solid driftsgrunnlag.

Vi gjør oppmerksom på at stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen også er styreleder i Fagrådet.