Tap av til sammen 27 pasientplasser lokalisert i Innlandet, gjør at Tyrili må avvikle driften ved én av enhetene i fylket. I dag vedtok styret at det blir Frankmotunet. Alle medarbeidere får tilbud om jobb videre i stiftelsen.

Avviklingen skjer i løpet av 2022. Ingen pasienter som er innskrevet ved Frankmotunet i dag, vil bli berørt.
Fra dagens pressemelding fra Tyrili

Turer og fellesskap som metode

Tyrilistiftelsen har i flere tiår brukt turer, felleskap og opplevelser som metode. Frankmotunet ble etablert i 1991, 11 år etter oppstarten av Tyrili i 1980, da behovet for en mindre enhet med mer oversikt og færre mennesker å forholde seg til, var gjeldende for pasientgruppa. Kjell Brennodden og Solbjørg Sunde startet Frankmotunet i grenda Grimsbu med, den gang plass til fem elever.

Frankmotunet har senere vokst til 25 plasser og har lenge vært kjent for hvordan de har motivert sin pasientgruppe til å sette høye mål og gjennomføre hundekjøringsløp som Femundsløpet og Finnmarksløpet.

En svært viktig del av behandlingstilbudet ved Frankmotunet er hundekjøring og stell i kennelen med 80 Alaska Huskyer.

Kraften i teamarbeidet som ligger bak løpsprestasjoner, nærheten til dyr og natur har blitt beskrevet av mange pasienter som både meningsfullt og livsforandrende. De har opplevd å få anerkjennelse, venner, ansvar og tillit. Fagrådets rådgiver Torhild Kielland har selv besøkt Frankmotunet mange ganger og kjenner vemod ved dagens nyhet.

Innstilling fra ledelsen

Styret i Tyrili stemte for anbefalingen fra ledelsen i Tyrili, om å avvikle Frankmotunet. 

Det er med tungt hjerte vi har gått inn for dette. For å sikre driftsgrunnlaget i stiftelsen for framtida, ser vi oss nødt til å gjøre noen drastiske endringer. 
Stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

Har mistet 27 plasser i Innlandet, men fått 11 ekstra plasser i Helse-Midt

Den siste tiden har bydd på både triste og gledelige nyheter for Tyrili. Vi har tidligere omtalt at stiftelsen i begynnelsen av desember mistet 20 rehabiliteringsplasser i anbudskonkurransen til Velferdsetaten i Oslo kommune. I begynnelsen av januar ble Tyrili imidlertid tildelt 46 helseplasser i anbudet til Helse Midt-Norge, 11 mer enn før, fordelt på Trondheim og en ny enhet i Molde.

Anbudsrunden medførte at sju helseplasser forsvant fra Frankmotunet, siden Helse Midt-Norge ønsker å ha alle sine plasser lokalisert i egen region. I sum betyr det at Tyrili står igjen med til sammen 27 færre pasientplasser i Innlandet, skriver Tyrili i sin pressemelding..

Styreleder i Tyrili Sven Petter Omdal sier at styrets rolle er å sikre den langsiktige driften av Tyrili og at tilbudet må være i tråd med utviklingen på feltet og det oppdragsgiver ber om. Det krever at også vi må omstille oss, sier han.

Landlig beliggenhet er ikke lenger et pluss

Selv om de fleste kommuner i Norge har få innbyggere og landlige forhold er ikke dette rammer som oppdragsgiverne verdsetter. Helsetjenester forventes i dag først og fremst å bli tilbudt i nærheten av "pasientens hjemsted, og nær offentlige tjenester som kollektivtransport og lege/sykehus". Verken lokalisering eller Frankmotunets bygningsmasse er i tråd med oppdragsgivers føringer og krav. 

- Medarbeiderne ved Frankmotunet gir et behandlingsinnhold av høy faglig kvalitet for våre pasienter. Vi mister med dette en unik del av Tyrilis tilbud som kommer til å bli savnet, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen. 

Kan fortsette i Tyrili

Alle medarbeidere som i dag jobber ved Frankmotunet, vil få tilbud om jobb et annet sted i stiftelsen, fortrinnsvis ved den kommende enheten i Molde, i Trondheim eller ved Tyrilihaugen, skriver Tyrili i sin pressemelding.

Vi gjør oppmerksom på at Anders Dalsaune Jansen også er styreleder i Fagrådet.