For pasienter med alvorlig avhengighet og/eller alvorlige psykiske lidelser er det ofte slik at jo sykere du er, jo mer kan evnen til å forstå at du er syk, reduseres. Folk som sårt trenger hjelp ønsker ikke nødvendigvis behandling.

Kortere opphold enn tidligere

Flere sykehus melder om at de alvorligst psykisk syke pasientene blir skrevet ut raskere enn tidligere. En av årsakene er at vilkårene for tvang ikke alltid vurderes oppfylt etter endringene i loven, enten av faglig ansvarlig eller ved at pasienten får medhold av kontrollkommisjonen.

Økning i pasienter henvist til sikkerhetsenheten og akuttpsykiatriske enheter har ført til at Psykisk helse- og rus klinikken i Bodø går i grønn beredskap for å sikre nødvendig kapasitet.
Dagens Medisin

Ifølge en rapport fra Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern har antallet nye årlige dommer gått gradvis oppover fra 16 i 2002 til 64 i 2021. Samtidig har antallet døgnplasser i psykisk helsevern gått ned fra 5751 til 3604, skriver Dagens Medisin. TSB har en svakere nedgang i antall døgnplasser, fra 1906 i 2014 til 1858 i 2021, men viser samme tendens som psykisk helsevern med kortere tid i døgnbehandling.

Det mange bekymrer seg for er økningen i antallet som dømmes til tvungent psykisk helsevern og om dette er et uttrykk for at folk får for lite og for sent hjelp av psykiatrien. Når Nordlandssykehuset beskriver at over nitti prosent av pasientene har en dom, er det grunn til å tro at veldig mange uten dom, men som har behov for de plassene, ikke får nødvendig helsehjelp.

En parallell bekymring finner vi i TSB der stadig flere snakker om svingdørpasienter og for liten tid til helhetlige recoveryprosesser. I intervjuer vi har gjennomført med ungdom i Fossumkollektivet nylig, var flere tydelige på at 9 - 12 måneder føles som en evighet ved oppstart, men at tiden raser av gårde når en først er i gang. De var bekymret for de nye signalene der myndighetene beskriver langtidsbehandling som tre til seks måneder: 

3-6 måneder i behandling er alt for kort. Først må en klare å lande, det tar ofte tre måneder i seg sjøl. På så kort tid rekker en ikke å få på plass alt som skal gjøres. Ett år hørtes veldig lenge ut, men det går fort. En trenger tid til å øve på alt som skal fungere i tiden etter behandling. Du blir ikke frisk etter tre måneder. Ett år kan til og med være for kort om en skal rekke traumebehandling og botrening. 
Ungdom i behandling ved Fossumkollektivet

Alvorlige dilemmaer

Et av virkemidlene vi har er tvang. Det er noen viktige dilemmaer i diskusjonen knyttet til tvang, både innen psykisk helsevern og rus, blant andre retten til selvbestemmelse satt opp mot å redde folk fra å skade seg selv og andre.

Men det viktigste vi må sikre er, i våre øyne, god behandling og nok tid til de som er i gode recoveryprosesser og som ønsker mer hjelp. Det virker meningsløst når mennesker ender opp med korte innleggelser der en kun oppnår å dempe akutte  symptomer. Det må være et mål å sikre grunnleggende behandling for lidelsene folk har, men også videre recoveryorientert behandling for dem som ønsker og trenger det.