Fredag 2. mars besøkte sekretariatet Nasjonal kompetansetjeneste for TSB (NKTSB). De har gjennomført en interessant kartlegging og en helt nyoppusset nettside vil stå klar rett etter påske.

TSB-kartet

NKTSB kartlegger all TSB i landet og setter det på kartet. TSB-kartet er nå under oppussing og skal publiseres i ny drakt rett etter påske. Da vil kartet også fungere godt på mobil, sier Karoline Rollag. 

Problemet er at rusbehandling for ofte er en "hemmelig tjeneste" i sykehusene. Synlighet er et problem og mange gir tilbakemelding om at de ikke finner fram i systemet. TSB-kartet er et konkret hjelpemiddel der du enkelt skal kunne finne fram både som pasient og pårørende. 

TSB-skolen

Russpesifikk kompetanse har store mangler i flere utdanninger. TSB-skolen er ment for alle ansatte i TSB, men ligger også åpent tilgjengelig for andre interesserte. TSB-skolen skal være en brobygger mellom utdanninger og klinisk praksis, forteller Eva Sørlie. TSB-skolen ble også nevnt som en viktig ressurs av helseministeren i hennes sykehustale nylig. 

Det digitale nyansattkurset er spesielt populært og er allerede tatt i bruk av nær 2000 ansatte, forteller Sørlie. Hele kurset tar ca 45-60 minutter å gjennomføre. 

For mer info om e-læring, arrangementer, TSB-ledernettverk, fagstoff, podcasts, verktøy til praktisk bruk og kompetanseutvikling klikk her