Også helsepersonell har huller i sin kunnskap om eldres sårbarhet for virkningen av alkohol. Ved større kunnskap om de helsemessige konsekvensene av for mye alkohol er det trolig at mange vil fokusere mer på egne alkoholvaner.

I en ny kampanje fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, er det produsert tre kortfilmer med støtte fra ExtraStiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse.

Tre kortfilmer på YouTube
Kampanjen består av tre kortfilmer: «Det gode liv», «Vendepunktet» og «Barndomsminner».

I tiden som kommer vil de blant annet vil bli vist på legekontorenes elektroniske informasjonstavler og i sosiale medier. Det er også laget en nettside til kampanjen: www.mestrerus.no  På nettsiden kan folk få hjelp til å finne hvilket nivå alkoholbruk som ikke er ødeleggende for helsen, råd om hvordan drikke mindre og oversikt over selvhjelpsressurser og behandling dersom de opplever at forbruket er for høyt.

Mål om større kunnskap blant eldre og helsepersonell
Kampanjens mål er at eldre skal gjøre seg kjent med anbefalt grense for mengde alkohol ut fra alder og medikamentbruk. Dersom informasjon om hvordan alkohol påvirker helse kan føre til at totalforbruket blant eldre senkes - kan enkeltmennesker, pårørende og samfunnet spares for store fremtidige belastninger og kostnader.