Tidligere prisvinnere
Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge.

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 ble tildelt Petter Nyquist alias Petter Uteligger. Nyquist fikk prisen på bakgrunn av hvordan TV- programmene som han har skapt, har bidratt sterkt til ruspolitisk debatt.

2016 - Astrid Renland 
2015 - Thorvald Stoltenberg
2014 - Erna Solberg 
2013 - Laila Dåvøy

Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen (bildet) samt heder og ære.

Hvem kan vinne?
Prisvinneren skal være en person som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Hvem kan foreslå kandidater?
En av fordelene med å være medlem i Fagrådet er å ha forslagsrett til prisvinnere. Ansatte og ledere i medlemsvirksomheter kan foreslå en eller flere kandidater til Fagrådets styre. Forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Fagrådets styre behandler alle forslagene og stemmer frem vinneren.

Send inn ditt forslag til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no så snart som mulig og senest innen 12. mars 2018.