TV- programmene som Nyquist har skapt de siste årene, har vært en sterk bidragsyter til ruspolitisk debatt. Med sitt engasjement, sin varme og likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke kunnskapen om avhengighet og motivert mange, til å møte folk med rusproblemer og deres pårørende, med et mer åpent sinn. Programmene har skapt et større rom for å diskutere samfunnets reaksjoner på avhengighet. Hjelp framfor straff har blitt grundig diskutert i de fleste politiske partier denne våren.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller at møtet med deltakerne i programmet, Fra gata til Nordkapp, har bidratt til at han endret syn og går inn for en nedkriminalisering. Mange har vært aktive for å fremme denne debatten, men Fagrådet mener at Nyquist har gjort argumentene for å hjelpe, til allemannseie. Han har også turt å utfordre de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid.

Petter Uteligger har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata. - Mangelen på overskudd til å ta tak og endre livet. Han har også gitt fortvilelsen og maktesløsheten hos pårørende et ansikt.

Norge er en rettsstat der mange holdninger og "sannheter" har rot i hva som er rett/lovlig og galt/ulovlig. Programmene til Petter Nyquist sår tvil om disse “sannhetene”, og gir refleksjon og respekt. Det som var svart – hvitt får andre fargenyanser og folk ser betydningen av verdier og verdighet, - at folk er folk.

Det er både til sorg og glede at mennesker lar seg overraske over sterke vennskapsbånd i rusmiljø, – over raushet, humor og klokskap. Glede fordi folk endelig oppdager det, sorg fordi vi fortsatt beskytter oss med forklaringer om at “de hjemløse og narkomane” ikke er som oss.

Styret i Fagrådet mottok mange sterke forslag til vinnere, men samlet seg etter en god diskusjon rundt Petter Nyquist. Prisen ble delt ut under ruspolitisk seminar 12. mai i Oslo.

Nyquist har tidligere høstet ære ved blant annet å vinne Kirkens Bymisjons Brosteinpris og er nominert til helgens Gullruten.

Hva er ruspolitisk pris?
For femte gang delte Fagrådet ut ruspolitisk pris. Prisen er som før heder og ære fra rusfeltet og ikke minst et flott glasskunstverk av Aino Jensen. Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet. Prisvinneren skal være en person som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden. Det er ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet som har forslagsrett.

Tidligere vinnere:

  • 2016 - Astrid Renland
  • 2015 - Thorvald Stoltenberg
  • 2014 - Erna Solberg
  • 2013 - Laila Dåvøy