Det var på årsmøtet i Fagrådet i 2012 at det ble vedtatt å dele ut en slik pris. Bakgrunnen for det var å sette fokus på ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsorden i det offentlige ordskifte. Tidligere prisvinnere er tidligere stortingsrepresentant fra Hordaland, Laila Dåvøy og statsminister Erna Solberg.

Årets prisvinner har lang politisk fartstid, men ikke spesielt innenfor helse- og sosialpolitikk. Prisvinneren er pårørende og har i bok og i offentlig opptredener beskrevet hva det vil si å være pårørende. Hva det koster av sorg, fortvilelse og krefter når omverden forventer at du skal yte maksimalt og være fysisk og mentalt tilstede i ditt daglige arbeid. Prisvinneren er en mann som sier ting sånn som det er, han er alltid åpen, ærlig og nær i sine uttalelser. Prisvinneren vet at folk er folk.

Prisvinneren ledet det regjeringsnedsatte Stoltenbergutvalget som i 2010 leverte den såkalte Stoltenbergrapporten som fremmet 22 forslag for å forbedre ruspolitikken særlig for de «tungt belastede». Mange gode forslag ble fremmet av utvalget, men et av punktene tok uheldigvis vekk fokus på mange av de andre gode forslagene. Det var forslaget om en prøveordning med heroinassistert behandling. Prisvinneren har arbeidet for å endre og øke fokuset på ruspolitikk gjennom mange år, holdt foredrag og appeller, blant annet sammen med sin datter. Fremdeles opptatt av og engasjert i ruspolitikk.

Foruten æren, er prisen et kunstverk av den danske glasskunsteren Aino Jensen bosatt i Kongsberg kommune.