Det var på årsmøtet i Fagrådet i 2012 at det ble vedtatt å dele ut en slik pris. Bakgrunnen var å sette fokus på ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsorden i det offentlige ordskiftet. Prisen går med andre ord til en person (eller organisasjon) som har gjort en viktig innsats i det ruspolitiske arbeidet enten i inneværende år eller over tid. Tidligere prisvinnere er tidligere stortingsrepresentant fra Hordaland Laila Dåvøy, statsminister Erna Solberg og Thorvald Stoltenberg.

Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt redaktør i Rus & Samfunn Astrid Renland. Prisen skulle vært delt ut under ruspolitisk seminar i mai, men ettersom dette ble avlyst grunnet hotellstreiken ble prisen delt ut under Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 14. - 15. september.

Styreleder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen delte ut prisen foran 350 deltakere på rusfagkonferansen. En svært overrasket og glad Astrid Renland takket varmt for utmerkelsen. Astrid Renland har vært redaktør for Rus & Samfunn siden 2008. Hun fikk tildelt prisen for å ha holdt den ruspolitiske diskusjonen oppe i mange år, for å være en tydelig og kritisk røst, en kultur- og fellesskapsbygger og en kilde til kunnskap. For å ha meningers mot og evne til å utfordre.

Astrid arbeider, i tillegg til redaktør for Rus & Samfunn, også for PION – prostituertes interesseorganisasjon, der hun er byråkrat og har det administrative ansvaret for organisasjonens arbeid for at sexarbeidere av alle kjønn skal sikres rettigheter og politisk medbestemmelsesrett.

Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen