Saken oppdatert 25. mars kl 17.19. 
DET BLIR MØTE MED HELSEMINISTER INGVILD KJERKOL.
I ettermiddag har vi fått beskjed om at statsråd Kjerkol gjerne vil møte nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Henvendelsen av 15. februar ble ikke fanget opp rett sted og da purringen kom var et møte med statssekretæren det som var mulig å få til før påske. Nå blir det et møte med helseministeren Kjerkol etter påske.

----

Da svar uteble purret vi 22. mars. Dagen etter kom avslaget fra helse- og omsorgsdepartementet; "Dessverre så har ikke Statsråden anledning til å ta et slikt møte, men Statssekretær Ellen Moen Rønning- Arnesen tar gjerne et møte med dere".

Bakgrunn for invitasjonen

Det enorme brukeropprøret for bevaring av Frankmotunet bidro til at bruker- og pårørendeorganisasjonene samlet ba om et møte. Et bredere bakteppe er at anbud, regionale og nasjonale styringssignaler, og politiske vedtak som legger premisser for utviklingen innen behandling for rusproblemer, skjer med liten eller ingen brukermedvirkning. Her ønsker nettverket å bidra med konstruktive innspill.

Videre er organisasjonene bekymret for sentraliseringsprinsippet som flere helseforetak praktiserer. Prinsippet styrer behandlingstilbudene til å ligge nær store byer, til tross for at nettopp avstanden til by er essensielt for noen pasienter. Geografisk og faglig mangfold er ikke problemet, det kan også være løsningen, og kan redde liv. Videre er nettverket opptatt av regjeringens beslutning om å avvikle godkjenningsordningen for institusjoner i Fritt behandlingsvalg, noe som vil redusere valgmulighetene for pasientene.

Nettverket inviterte derfor til dialog med ministeren der de på vegne av sine medlemmer ville diskutere premissene og gi innspill på det nettverket beskriver som uhensiktsmessig  utvikling av behandlingstilbud til personer med rusutfordringer.

Nettverket representerer et mangfold av bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet og det gjør inntrykk at helseministeren ikke vil lytte til bekymringene de bærer på.

Ministeren stod fritt til å velge både tid og sted

Vi erfarer nå noe som vi ikke hadde fantasi til å forutse. Ministeren får full mulighet til å sette et passende tidspunkt, uten tidspress, der hun kan møte et samlet nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner i rusfeltet - men velger å takke nei. Vi registrerer at statssekretæren kan stille, men det er prinsippet og signalene fra helseministeren som her blir overskyggende.  

Skuffelsen er stor og vi håper at departementet og ministeren endrer avgjørelsen og vil møte organisasjonene. 

Organisasjonene som står bak invitasjonen er:
Barn av Rusmisbrukere – BaR 
Det nytter – bruker- og pårørendeorganisasjon 
Foreningen Human Narkotikapolitikk 
Ivareta – pårørende berørt av rus 
A-larm – bruker og pårørendeorganisasjon
Marborg 
Normal Norge 
ProLAR Nett 
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Sekretariatet i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon koordinerer nettverket.