Facebook-gruppen "La Frankmotunet leve" har på to uker fått over 15 000 medlemmer. Tidligere pasienter har raust og ufiltrert utlevert sine liv og erfaringer med behandlingstilbudet på Frankmotunet. Støtten og engasjementet har vært enormt.

2. februar hadde bruker- og pårørendenettverket på rusfeltet et hastemøte om situasjonen. Representert på møtet var organisasjonene A-larm, proLAR Nett, FHN, BAR og Marborg.

Bakgrunn: Tyrili har tapt anbudet på til sammen 27 pasientplasser lokalisert i Innlandet. 20 rehabiliterings/omsorgsplasser til Oslo kommune og sju plasser til Helse-Midt som ønsker alle sine behandlingsplasser i egen region. Tyrilistiftelsen oppga blant annet dette som bakgrunn for sin beslutning 19. januar om å avvikle driften ved Frankmotunet.

Nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner har nå invitert seg inn til et møte med stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen for å få en direkte orientering om prosessen og undersøke hvordan brukermedvirkning er ivaretatt. 

Vi er bekymret for sentraliseringsprinsippet som gjør at all rusbehandling skal legges nært store byer, da nettopp avstanden til by er essensielt for noen pasienter.  Geografisk og faglig mangfold er ikke problemet, det kan også være løsningen, og kan redde liv.
Sitat fra nettverksmøtet

I forlengelsen av møtet med ledelsen i Tyrili vil nettverket av bruker og pårørendeorganisasjoner invitere seg inn til helse- og omsorgsministeren, der de ønsker å diskutere ivaretagelse og utviklingen av et mangfoldig rusbehandlingstilbud også i fremtiden. 

Vi gjør oppmerksom på at stiftelsesleder i Tyrili Anders Dalsaune Jansen også er styreleder i Fagrådet.