Webinaret vil bli streamet gratis på vår YouTube-kanal og vår Facebookside @rusfeltet. Ingen påmelding er nødvendig.

Krenkefest -  eller foregår det reell diskriminering i rusfeltet?

Program

10.00 Velkommen til Webinar
Arild Knutsen, ordstyrer for webinaret, leder for Foreningen human narkotikapolitikk

10.05 Korte innledende innlegg med eksempler fra praksis  
Silje Mack, erfaringskonsulent i rusarbeid
Ronny Bjørnestad, leder proLAR Nett  
Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant A-larm bruker og pårørendeorganisasjon

10:20 Samtale mellom innlederne og gjester
Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør i likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

11.05 Politiske kommentarer
Sandra Bruflot (H), ruspolitisk talsperson 
Even A. Røed (Ap), ruspolitiske talsperson

Bak webinaret står nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet. Fagrådet koordinerer nettverket. Nettverket består av: 
A-larm Bruker og Pårørende Organisasjon, Barn av rusmisbrukere – BAR, Det nytter – Bruker- og pårørendeorganisasjon,  Foreningen Human Narkotikapolitikk, RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Ivareta – pårørende berørt av rus, Marborg, Normal Norge og ProLAR Nett.