En kortfilm på kun tre minutter viser hvordan musikktilbud kan bidra i sårbare overganger mellom behandling og oppfølging, mellom arbeidsledighet og arbeidsliv. 

YouTube-videoen viser hvordan Morten Sommerbakk klarte å få tilbake "sin identitet som historieforteller og musiker framfor å være rusavhengig", som Morten selv beskriver det. 

Følg oss gjerne på YouTube og Instagram for kjappe oppdateringer og interessant innhold!

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere nasjonale retningslinjer. Denne filmen inngår i en serie på seks filmer om musikkterapi i behandling av psykisk helseproblemer og/eller avhengighet. 

Bak filmen står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse. Nettverket består av NAPHA, fire Kompetansesenter rus (KoRus), Fredrikstad kommune, NMH, UiB og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.