I år markerer vi dagen med å delta med en hilsningstale i en en video i regi av Fellesorganisasjonen FO. 

I videoen møter du sju politikere, forbundsledere og interesseorganisasjoner som snakker om viktigheten av sosialt arbeid og sosialarbeidere i Norge. Fagrådets leder snakker 3 minutter og 12 sekunder ut i videoen: