Fagrådet støtter rusreformens retning og intensjon om å flytte samfunnets reaksjoner på personlig bruk og besittelse fra straff til hjelp – og samtidig opprettholde forbudet mot narkotika og omsetning av dette.

Å flytte samfunnets reaksjoner fra straff til hjelp har vært et uttalt mål for Fagrådet, med bred støtte blant medlemmene gjennom vedtak på tre årsmøter.

Rusreformutvalget leverte en god og grundig utredning i 2020. Utredningen skapte likevel stor debatt - særlig knyttet til ungdom og folk uten et definert rusproblem.

Vi ser fram til en spennende vår med ny reform, opptakt til Stortingsvalgvalg og kontinuerlig faglig utvikling på rusfeltet.

Stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 blir avholdt mandag 13. september. Valgdeltakelsen ved stortingsvalgene her i landet har ligget på over 75 prosent siden 1930.   

Koronasituasjonen vil fortsatt prege hvordan vi kan planlegge konferanser og møteplasser, men vi vil legge til rette for møter og kurs i tråd med gjeldende smittevernregler.

Først ut er et gratis Webinar 12. januar fra klokka 12 -13 med tittelen "Opptrappingsplanen på rusfeltet - hvordan står det til i kommunene, egentlig?" Sett av tiden og bruk gjerne webinaret som inspirasjon til fagdiskusjoner og refleksjon.