• Blant 15-åringer har 48 prosent av guttene og 38 prosent av jentene smakt alkohol
  • 27,5 prosent av 15-årige gutter og 21,1 prosent av 15-årige jenter har drukket alkohol den siste måneden
  • 18 prosent av guttene og 13 prosent av jentene har vært fulle
  • 17 prosent av guttene og 11 prosent av jentene har vært fulle en eller flere ganger de siste månedene
  • Blant 13-åringene er tallene atskillig lavere. 15 prosent av guttene og 14 prosent av jentene har smakt alkohol

De norske ungdommene havner litt under midt på treet og ligger på 30. plass  av de 44 landene som deltar. Danske ungdommer topper listen. Undersøkelsen i regi av Verdens helseorganisasjon gjennomføres hvert fjerde år blant europeiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år (NTB).

Norge har en restriktiv alkoholpolitikk og har også forpliktet seg til WHO-målet om en reduksjon på 10 prosent i skadelig inntak av alkohol innen 2025. Men også i Norge er det en betydelig andel 15-åringer som drikker, og som kan utsette seg for skader og senere høyt alkoholforbruk. Undersøkelsen gir derfor viktig kunnskap, der innsats med gode tiltak i overgangen til voksenlivet er viktig for å redusere forbruket.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har startet arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og inviterer alle interesserte til å gi innspill innen 15. juni
HOD ønsker forslag til tiltak som kommer i tillegg til de regulatoriske virkemidlene i norsk alkoholpolitikk: bevillingsordningen, reklameforbudet, aldersgrenser, vinmonopol og alkoholavgifter. Tidlig innsats gjennom forebygging blir også viktig sammen med innsatsområder knyttet til Rusreformen – fra straff til hjelp.

Strategien omfatter alle relevante samfunnssektorer, både i offentlig forvaltning, næringslivet og frivilligheten. Spesielt ønsker HOD å etablere et samarbeid med idretten og arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i idrett og arbeidsliv og verdien av alkoholfrie arenaer. Send inn dine innspill til postmottak@hod.dep.no og merk dem «Nasjonal alkoholstrategi».