Onsdag 24. august ga Rådet for psykisk helse, ved generalsekretær Tove Gundersen, Tabuprisen 2022 til Martin Eia-Revheim. Martin Eia Revheim er en gründer og en kulturpersonlighet med en imponerende CV. Han jobber i dag for Sparebankstiftelsen DNB og leder kulturhuset Sentralen i Oslo. I vår publiserte han sin første roman "Å sette sammen bitene. Min historie om vold, skam og reparasjon". 

Bugge Wesseltoft hedret årets prisvinner med sin vakre musikk.

Selvmedlidenhetens kvikksand

Martin Eia-Revheim fornektet seg ikke. I takketalen opplevde vi, som i boken og under Arendalsuka, en mann som rommer ordets kraft, men også ydmykhetens empati og varme.

Han er uvanlig bevisst sin mulighet og frihet til å kunne dele sin historie, ut fra et klasseperspektiv. Ikke alle har fast jobb med raus ledelse og en kjærlig familie, to faktorer som gjør det enklere å dele, sa han. - Å dele er ikke alltid uten kostnad. Noen må vokte seg for å ikke miste muligheter i arbeidsmarkedet, påpekte han. - Å ansette meg er å omfavne mangfoldet, når en ser på mitt potensielle sykefravær. Mange arbeidsgivere ville funnet gode grunner for å velge en annen. 

Et annet perspektiv prisvinneren trakk fram var det han kalte "åpenhetspress".  - Ingen har rett på andres åpenhet. En kan aldri vite hvordan en blir møtt - det er alltid en risiko å vise sårbarhet, understreket han.

Martin Eia-Revheim bærer en sterk historie. Og han er heller ikke nådig mot sine egne symptomer og psykiske plager. - Depresjon er selvmedlidenhetens kvikksand, sa han til humring i salen. 

Det er tabu for pårørende å si at de er drittlei av klaging, ustabilitet og beredskap. Min familie er pårørende til mine symptomer. De er min heiagjeng, men de trenger også å bli sett og hørt for det de forsaker.
Martin Eia-Revheim

Martin Eia-Revheim berømmet alle de sju psykologene som har vært sentrale i hans recoveryprosess. Alle var til stede på Sentralen under prisutdelingen. Psykologspesialist Marit Breim, som også har skrevet etterordet i Eia-Revheims bok, holdt en sterk tale der hun takket Martin for hva han lærer oss om overlevelse, om hardt, intenst arbeid og om tilpasninger. 

Å bli utsatt for vold fra sine nærmeste omsorgspersoner setter barn i et uløselig dilemma. Tilknytningssystemet kommer i konflikt med uforutsigbar fare. Det blir full gass og brems samtidig, noe som er utrolig krevende for nervesystemet. Tilpasningen hjernen gjør ved omsorgssvikt er nyttig der og da, men de hypersensitive mekanismene kan gi raske og helt irrasjonelle responser senere i livet. Å ha et bevisst forhold til egen skam er noe av det viktigste verktøyet vi har for å bryte generasjonsoverføring av traumer.
Psykologspesialist Marit Kjølseth Bræin, faglig leder ved Senter for stress og traumepsykologi 

Begrunnelse

I sin begrunnelse skriver Rådet for psykisk helse at "årets prisvinner har valgt å dele sin oppveksthistorie om erfaringer med å vokse opp med en voldelig og alkoholisert forelder. Han vet mye om hvor vanskelig det kan være å forsøke å leve et normalt liv under og etter en oppvekst preget av vold og alkoholisme. En oppvekst som ender i selvmordsforsøk, innleggelser og et vedvarende psykisk strev. Årets prisvinner deler bevisst sin historie for å bidra til at færre barn skal få en slik oppvekst uten å få hjelp".

Tabuprisen er en heders- og ærespris som tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.
Rådet for psykisk helse

Prisen er en vakker diplom, blomster og en gaveskjekk på 15.000 kroner. Eia-Revheim valgte å donere pengene til Romerike Krisesenter. Han øremerket midlene til gode opplevelser for barna på senteret.

Har du fått med deg samtalen mellom Martin Eia-Revheim og Marius Sjømæling? 

Martin Eia-Revheim var vår gjest under Arendalsuka sist uke sammen med generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere Marius Sjømæling. De møttes for aller første gang under arrangementet med overskriften "Å sette sammen bitene". 

Det ble en unik samtale om oppvekst med vold og rus, og reparasjonsprosessen som ungdom og voksen i følelsesblandingen av kjærlighet, lengsel, skuffelse, redsel, sinne og bitterhet. Mange kjente seg igjen i temaene som de to presenterte og vi har fått en storm av sterke tilbakemeldinger. Samtalen kan du fortsatt se ved å klikke her. (vær oppmerksom på at selve sendingen starter etter ca to minutter. Du kan spole framover i panelet under videoen) 

Vi gratulerer hjerteligst med prisen! Det er sterkt å se hvordan Martin Eia-Revheim evner å være fri og modig i et terreng som for mange er fullt av hemmeligheter og skam. 

Nesten en halv million barn i Norge vokser opp med foreldre som har problemer med rus- og psykiatri. Vi mennesker vil søke naturlig mot foreldrene våre, uansett hvordan de oppfører seg. Samme hvor mye de ydmyker oss, vil vi søke deres anerkjennelse: se meg, hør meg, hold meg.
Martin Eia-Revheim