Det var Dagens Medisin som mandag 28. august publiserte en artikkel der vår leder Jan Gunnar Skoftedalen beskriver sin bekymring, sammen med direktør Bjørn Vådal, Blå Kors klinikk Skien og divisjonsdirektør Anita Ellefsen, Blå Kors behandling. 

Ettersom helsetilbudene til gravide og småbarnsfamilier nå tas ned, etterlyser de tydelige politiske styringsgrep som sikrer spesialiserte tilbud til denne marginaliserte gruppen gravide. Konsekvensene for enkeltindivid og samfunn er store om vi ikke lykkes, argumenterer de.

Du kan lese hele artikkelen og hva de ber statsråd Ingvild Kjerkol om ved å klikke her.