To erfaringskonsulenter og en aktivitetsleder har tatt ansvar for å skape bedre aktivitets- og samtaletilbud for menn i alle aldre, i bydel Gamle Oslo. Den første samtalegruppa har oppstart 6. desember. 

Vi er godt forberedt, men er ydmyke for hvilke behov de som kommer vil presentere. Tilbudet er formbart og skal bygge på brukerstyring, ansvar og tillit. 
Espen Nygård

Rådgiver Torhild Kielland besøkte initiativtagerne på Aktivitetshuset Svovel på Valle 29. november, en uke før gruppestart. Til vanlig jobber Anna og Espen på Valle Bosenter, mens Steffen jobber i ambulerende team i Bydelshuset på Tøyen. Ettersom aktivitetshuset har holdt stengt på onsdager har de tre sett muligheten for å skape noe nytt sammen, som kan forebygge ensomhet og utenforskap. 

Innledningsvis vil tilbudet være på dagtid, men på sikt håper de tre å kunne tilby aktiviteter på kveldstid også. 

Jeg brenner for aktivitet, og vi vet hvor viktig aktivitet er. Aktivitet kan være med på å gi mestring, struktur i hverdagen og motvirke kjedsomhet og ensomhet, som er viktige ting i enhver menneskes liv.

Steffen H. Gunnerud

Espen og Steffen har selv brukt samtalegrupper i sine egne recoveryprosesser. Espen har erfaring med å drifte samtalegrupper i regi av Frelsesarmeen og Steffen har mye erfaring fra oppfølging "en til en" gjennom trening som medisin ved Nordre Aker Frisklivssentral. Nordre Aker Frisklivssentral har vært en utviklingssentral på oppgaven å inkludere innbyggere med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer. 

Det var helt avgjørende for meg å lære å sette ord på vonde følelser og lære å snakke med andre om det som rører seg innvendig, bli mer åpen og ærlig. Det å snakke om ting som rører seg innvendig er kjempeviktig for alle, men spesielt for menn kan det være ekstra vanskelig, og mange går inne med mørke tanker man helst ikke snakker om. Vi håper at en aktivitets- og samtalegruppe for menn kan hjelpe, og inspirere andre til å starte noe lignede.
Steffen H. Gunnerud

De tre har jobbet hardt med markedsføring og har også startet et samarbeid med "Fyll Dagene", forteller aktivitetsleder Anna E. Sagvolden. De har allerede ti menn som har meldt sin interesse og er spent på hvor mange som møter opp 6. desember. - Det kan komme fem og det kan komme tretti, det aner vi ikke, sier Anna. - Tilbudet er lavterskel og er ikke ment som en behandlingstilbud, mer som et nettverk der en kan snakke med likepersoner og dele erfaringer om gleder og problemer i hverdagen - og ikke minst gjøre morsomme ting sammen, avslutter hun.

Vi takker for gjestfriheten og gratulerer bydel Gamle Oslo med et nytt og viktig tilbud til sine innbyggere.