Hjertet og rus

– Balansekunsten mellom kunnskap, organisering, empati og penger

Uten hjertet stopper rusfeltet og uten kunnskap er hjelpetiltak lite hensiktsmessig og kanskje også risikofylt, er påstander vi vil se nærmere på. Du kan også forvente å få mer kunnskap om hvordan hjertemuskelen konkret påvirkes av rusbruk, hvordan stigma og kulturtilhørighet påvirker oss og hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn for behandlingen vi tilbyr.

Vi skal prøve å sette sammen bitene i det å vokse opp med rus og vold. Og vi skal se nærmere på hva som må til for å nå ut til unge og voksne mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Meld deg på her
 
Kursgodkjenning

Fagkonferansen godkjennes som 13 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. 

Program

Onsdag 18.januar

10.00 – 10.15    Velkommen
Uten hjertet stopper rusfeltet
Anders Dalsaune Jansen, styreleder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

10.15 – 10.45    Uten hjertet stopper ruspolitikken
Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

10.45 – 11.30    Hjertet og rus
Fanny Duckert, professor i psykologi, klinisk spesialist

11.30 – 12-30    LUNSJ

12.30 – 13.00    RO/URO - konsertforedrag
Marthe Walle, artist og sykepleier ved rusakutten, Helse Bergen          

13.00 – 13.30    Hjertehelse og rusbruk
Torgeir Gilje Lid, lege og forskningsleder Korfor, Helse Stavanger

13.30 – 14.00    Narkotikabruk og straff. Riksadvokatens vurderinger i en ny tid
Olav Helge Thue, førstestatsadvokat, Riksadvokaten

14.00 – 14.20    Pause

14.20 – 14.40    Hjertehelse - Idrett gir mestring, inkludering og lagånd
Morten Nyborg, leder, Idretten skaper sjanser

14.40 – 15.00    Hjertehelse - Natur gir mening, mestring og skaper relasjoner
Are Lerstein, leder, Medvandrerne

15.00 – 15.20    Hjertehelse - Trening som medisin i behandling
Einar Furulund, PhD- stipendiat, Korfor Helse Stavanger og Bergen Addiction Research, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

15.20 – 15.30    Pause

15.30 – 15.50    FACT UNG – bedre tverrfaglig innsats til unge med sammensatte vansker
Siv Skotheim, forsker, Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung, Norce

15.50 – 16.10    MO Ung – en modell for god hjelp i kommunen
Lisbeth Skibenes, leder MO Ung, Stavanger kommune

16.10 – 16.30    Oppsøkende sosial arbeid - nødvendig hjelp til riktig tid?
Joachim Bjerkvik, leder Utekontakten, Bergen kommune

16.30 – 16.50    URO (Ung Rus Oppdagelse) – en modell for god hjelp i spesialisthelsetjenesten
Natasha Fuglebakk, teamkoordinator URO Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

19.00                 Middag med utdeling av Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2022.

Torsdag 19.januar

09.00 – 09.30    Empati fremfor sympati – hvorfor det er viktig med et brukerstyrt hus i Bergen?
Preben Nilsen, daglig leder, Huset

09.30 – 10.00    Empati fremfor sympati – erfaringskompetanse i kommunale tjenester
Siren Thuen Thomesen, brukerspesialist i FACT Sandnes kommune, Mestringsenheten

10.00 – 10.15    Pause

10.15 – 10.45    Balansekunsten i endringsarbeid
Helge Stikbakke, leder, Sollia kollektivet

10.45 – 11.30    Å sette sammen bitene – å vokse opp med rus og vold
Martin Eia-Revheim, forfatter og kulturpersonlighet i samtale med Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere. Samtalen ledes av Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

11.30 – 12.30    Lunsj

12.30 – 13.00    Miljøterapi og relasjoner – betyr det noe?
Astrid Helene Skatvedt, professor, Universitetet i Sør-Øst Norge  

13.00 – 13.30    Samisk kultur, identitet og balansekunst
Reidun Boine, fag- og kvalitetskonsulent og Ellen Ingrid G. Eira, enhetsleder døgnenheten, SANKS/ Finnmarkssykehuset   

13.30 – 14.00    Hjerte, kultur og identitet - i arbeidet med minoritetsungdom   
Moses Deyegbe Kuvoame , førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

14.00 – 14.15    PAUSE

14.15 – 14.30    Musikkterapi i spesialisthelsetjeneste og hverdagsliv – filmpresentasjon
Torhild Kielland, rådgiver, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

14.30 – 15.00    Rus og menneskerettigheter
Eivind Digranes, rådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

15.00 – 15.45    Hvorfor har rus så stor plass i kultur og samfunnsliv?
Vigdis Hjorth, forfatter