Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle kunnskap på rusfeltet. Vi har derfor samlet et utvalg av det kunnskapsmaterialet som ligger på nettet, med mål om å gjøre det mer tilgjengelig. Materialet er hentet fra ulike aktører. Vi har så langt det lar seg gjøre kvalitetssikret innholdet. Innholdet i hver side/film står likevel for avsenders regning. 

Siden er under utvikling, men publiseres nå, da vi vet at mange sommervikarer er på vei inn i tjenestene og behovet for en rask kunnskapsoversikt er stor. Det kan også være nyttig som oppfriskning eller nyoppdagelser for de som har vært i rusfeltet en stund.

Vi håper oversikten vil være til god nytte gjennom sommeren og for tiden som kommer etter ferien. Vi setter pris på tilbakemeldinger. 

Temaene vi foreløpig har valgt er (klikk deg rett inn på det du vil se nærmere på):