I utgangspunktet er målgruppen 13-25 år, men på grunn av tilgjengelighet og menneskesyn blir ingen avvist, sier leder for Uteseksjonen Camilla Wright.

Styremedlem Camilla Wright er til daglig leder ved Uteseksjonen i Trondheim. Uteseksjonen var vertskap for hele styret og administrasjonen i Rusfeltets hovedorganisasjon, da vi møttes i Trondheim sist uke. 

Med sine 25 ansatte har Camilla Wright en bukett av bred kompetanse. Det er stort spenn i alder og fagbakgrunn. De har en byomfattende tjeneste hvor de jobber:

  1. Oppsøkende
  2. Med individuell oppfølging
  3. Sosialpolitisk

Målgruppa er 13-25 år, men aldersgrensen er ikke absolutt. - Det slenger innom folk som er både 12 og 26, sier Camilla. Alle de cirka 200 ungdommene de følger opp ønsker oppfølging (frivillig), men 60 mottar bistand i regi av barnevernloven og har lovhjemlet rettighet til oppfølging.  

Eneste kveldsåpne lavterskeltilbud 

Samarbeidet med Enhet for rustjenester i kommunen er godt og nødvendig, forteller Camilla. Men som beskrevet i tidligere nyhetssak er Enhet for rustjenester i Trondheim tydelig på at kommunen mangler flere lavterskeltilbud, differensierte botilbud og heroinassistert behandling. Uteseksjonen er det eneste kommunale lavterskeltilbudet som har åpent på kveldstid, foruten det døgnåpne krisesenteret med botilbud for kvinner med rusproblemer. Dette tilbudet er imidlertid kun tilgjengelig om en er over 18 år.

Trondheim har mange gjester fra andre byer, forteller Live Næss, som har vært ansatt i Uteseksjonen siden 2011. Unge og voksne mennesker som er på gjennomreise eller bare er tilfeldig innom byen, kommer innom Uteseksjonen. Ettersom andre tilbud er stengt, får Uteseksjonen ofte en utfordring i å skaffe folk mat og et sted å sove. 

New Public Management-modellen skaper skillelinjer mellom sektorer som ikke tjener verken ansatte eller brukere. Team på tvers av sektorene hadde vært en bedre løsning og hadde ikke kostet mer penger. Vi må anerkjenne at  det er mange veier ut av problemer og utenforskap og at vi trenger hverandre.

Camilla Wright 

Streng ideologisk skylappraksis ved skolene?

Live og Camilla forteller om et viktig skoleprosjekt som har kommet i stand på bakgrunn av at mange ungdommer blir kastet ut av videregående skole på grunn av rusbruk.

Med midler fra Statsforvalteren startet prosjektet opp 1. januar 2023. Prosjektet har kartlagt ungdom og ser at skolene behandler ungdom forskjellig. - Vi har en utfordring når det kommer til elever med minoritetsbakgrunn, der det kan virke som at vi ikke klarer å møte de behovene de har og der de ofte blir bedt om å slutte, sier Camilla.  

Det finnes ikke noe viktigere man kan gi en oppvoksende generasjon enn en god utdanning.
Jonas Hågensen, lærer i Uteseksjonen, USiT Skole

Gjennom skoleprosjektet har de, så langt, gitt 10 ungdommer med rus- og psykisk helseutfordringer, praktisk og emosjonell støtte til å få dem gjennom videregående eller tilsvarende utdanningsløp. Prosjektet har også etablert god samhandling med skolene som øker deres forståelse for de utfordringene elevene har.

Våpen

Uteseksjonen nærmer seg sitt 50-års jubileum. Historiske endringer i metodikk og behov ble diskutert med styret.

Rus er ikke lenger bare rusopplevelsen og tilhørigheten til et marginalt fellesskap. Nå inkluderer rus ofte posisjonering i et marked, vold og kriminalitet, også for de yngste.
Camilla Wright

Våpen er blitt mer vanlig, ikke minst bærer mange kniv. - Vi har mange ulike prosjekter for å forebygge og fange opp ulike målgrupper. Vi driver også sosialt entreprenørskap der vi leier ut ungdommene som arbeidskraft til ulike bedrifter. Det har gitt mange fine historier om ungdom som har kommet seg ut av trøbbel og inn i lønnet arbeid, sier Camilla Wright. Hun avslutter med å peke på de viktige prosjektene der ungdommene selv bokstavelig talt sitter i førersetet, som "Veien til førerkort". Dette prosjektet kan du lese mer om ved å klikke her.

Vi takker for gjestfrihet, engasjement og nytenkning.