Saken fikk mye oppmerksomhet forrige uke. Etter først å få nei til et møte med statsråden snudde Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på fredag. Nå blir det møte 4. mai.

I sitt svar sier HOD at henvendelsen av 15. februar ikke ble fanget opp rett sted og da purringen kom, var et møte med statssekretæren det som var mulig å få til før påske. 

Bakgrunnen for møtet
Det enorme brukeropprøret for bevaring av Frankmotunet bidro til at bruker- og pårørendeorganisasjonene samlet ba om et møte. Et bredere bakteppe er at anbud, regionale og nasjonale styringssignaler, og politiske vedtak som legger premisser for utviklingen innen behandling for rusproblemer, skjer med liten eller ingen brukermedvirkning. Her ønsker nettverket å bidra med konstruktive innspill.

Videre er organisasjonene bekymret for sentraliseringsprinsippet som flere helseforetak praktiserer. Prinsippet styrer behandlingstilbudene til å ligge nær store byer, til tross for at nettopp avstanden til by er essensielt for noen pasienter. Geografisk og faglig mangfold er ikke problemet, det kan også være løsningen, og kan redde liv. Videre er nettverket opptatt av regjeringens beslutning om å avvikle godkjenningsordningen for institusjoner i Fritt behandlingsvalg, noe som vil redusere valgmulighetene for pasientene.

Organisasjonene som er deltakere i nettverket er:
Barn av Rusmisbrukere – BaR 
Det nytter – bruker- og pårørendeorganisasjon 
Foreningen Human Narkotikapolitikk 
Ivareta – pårørende berørt av rus 
A-larm – bruker og pårørendeorganisasjon
Marborg 
Normal Norge 
ProLAR Nett 
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Sekretariatet i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon koordinerer nettverket.