De siste dagene har flere ropt varsko mot bruken av enkelte typer rusmidler blant unge. Vi undrer oss over om mediaoppslagene og influenseres engasjement er påvirket av clickbaits (klikkagn) og misleder folk til å rette oppmerksomheten i feil retning.

Sterk oppmerksomhet om et rusmiddel som brukes av få (fem av hundre) sammenlignet med oppmerksomhet om rusmidler som brukes av mange (95 av hundre som alkohol) kan skape unødvendig frykt på feil premisser. 

Forsker og professor Willy Pedersen og våre to styrerepresentanter Tommy Sjåfjell (A-larm) og Arild Knutsen (FHN) har de siste dagene publisert tilsvar til debatten. Vi anbefaler å lese artiklene i sin helhet, men legger inn noen få utdrag her med lenke til artiklene:

Hvem kommer til å bruke kokain i russetiden? Her er tre kjennetegn.
Willy Pedersen

Skal vi snakke om kokain, må vi først snakke om alkohol. Det er der det drikkes mest, at kokainen får feste. Jo mer du drikker, desto mer sannsynlig er det at du også prøver kokain. Det er særlig farlig å kombinere kokain med mye alkohol. Og det er slik det oftest brukes.

Bussen er en ideell arena for ukontrollert konsum av rusmidler, og den har ofte egne budsjetter for alkohol. Vi har dokumentert at de som deltar på russebusser, drikker mye mer enn andre. Russetiden innebærer for noen hele tre-fire uker med tung fyll. Noen ganger kan man til slutt bli lei og gå rett på kokain. En av ungdommene sa: «Etter hvert blir det tungt å drikke så mye. Da er kokain en raskere vei til å bli ruset. Stikke noe opp i nesa. Det går fort.»

De beste dataene kommer fra den siste nasjonale Ungdata-rapporten: 14 prosent av guttene i VG3 hadde brukt et annet narkotisk stoff enn cannabis siste år, mot 6 prosent av jentene. Oftest handler det om kokain.

Den farligste rusen står i barskapet. Tommy Sjåfjell

Er det lettere å snakke om unges kokainbruk enn om egen fyll? Den farligste rusen står i barskapet. Unge ruser seg mindre enn foreldrene.

Selv om avisoppslag og den offentlige debatten innimellom kan gi inntrykk av at «alle» unge bruker kokain og røyker cannabis, er det feil. Ofte får jeg et inntrykk av at alkoholbruk blant unge og eldre er uproblematisk, samtidig som cannabis og kokainbruk ikke kan omtales nok. Vi tematiserer ikke alkoholens skadepotensial selv om det er det mest skadelige rusmiddelet vi har på befolkningsnivå. I 2019 sa Helsedirektoratet at vi de neste ti årene, forventer 11.000 dødsfall i Norge knyttet til alkohol. Det betyr at hver dag dør tre personer av alkohol. Det finnes heller ikke noe annet rusmiddel som påfører bruker, omgivelser og nærstående mer skader gjennom, blind vold, voldtekt, bildrap, drap, selvmord og familietragedier.

Selv om avisoppslag og den offentlige debatten innimellom kan gi inntrykk av at «alle» unge bruker kokain og røyker cannabis, er det feil. I underkant av fem prosent, altså en av 20 brukte kokain i fjor, og selv om 25 prosent har forsøkt cannabis i løpet av livet, har kun fem prosent brukt cannabis det siste året. Folkehelseinstituttet pekte i fjor på at unge mellom 16 og 24 drakk 29 ganger siste år. 

Influensere med syltynt erfaringsgrunnlag får dominere debatten om kokain. Arild Knutsen

De aller fleste som havner på legevakt og sykehus blant ungdom og i russetiden, har alkohol og kun alkohol i blodet. Selv om vi vet at alkoholen er involvert i det meste av rusmiddelrelaterte skader, er det altså kokain det skal advares mot. Utspillene med den harde retorikken mot ulovlige rusmidler gir inntrykk av at man er glødende opptatt av de unges beste, men så faller det jo på sin urimelighet å sette søkelys på lovlighet snarere enn på mengden rusmiddelbruk og mengden risiko.

Både ungdommen og deres foreldre fortjener bedre. Faktisk er det sånn at: «Når man ser på bruken av rusmidler blant ungdom generelt, så har det bedret seg» (sitat: Anne Line Bretteville-Jensen, FHI, på NRK Helgemorgen 21. januar 2023). Bruken av alkohol har gått ned. Bruken av det mest utbredte ulovlige rusmiddelet, cannabis, er på det jevne. Bruken av amfetamin er på det jevne og lavere enn i 2020. Og bruken av Ecstasy/MDMA har gått like mye ned som bruken av kokain har gått opp. Det er altså ikke slik at det er mer rusaksept. Og det er heller ikke slik at politiet må få verktøy til å begå intime krenkelser av ungdom for å avdekke bruk av ulovlige rusmidler.