Nylig besøkte sekretariatet i Fagrådet bydel Gamle Oslo der vi blant annet snakket med "rusekspertene". Rusekspertene er ungdom som er kurset av bydelens ruskonsulenter til å undervise ungdom på deres egen alder, det vil si 8. til 10. trinn. Rusekspertene er opptatt av alle type rusmidler, fra nye trender med bruk av lystgass til tradisjonell fyll og hjemmebrent. 

De siste ti årene har det vært godt kjent at såkalte sprit-taxier i Oslo selger sprit til barn og ungdom helt ned i 13-årsalderen. Selgerne tar ikke hensyn til verken alder eller åpningstider. Det er en god stund siden sist vi har hørt snakk om taxiene, men på møtet i Gamle Oslo forstod vi at spritsalg fra biler fortsatt lever i beste velgående. 

NOVA-rapporten "Ung i Oslo" fra 2021 beskriver at mellom 8 og 12 prosent av ungdom under 18 år som drikker alkohol, kjøper smuglervarer eller hjemmebrent. 15 prosent oppgir at de kjøper alkoholen av andre voksne. Begge disse kategoriene kan inkludere kjøp fra sprit-taxier. 

Den samme rapporten beskriver hvilke negative opplevelser ungdom som har vært beruset har opplevd. Halvparten (52 prosent) angret på noe de hadde sagt eller gjort. En av fire (23 prosent) hadde opplevd uønskede seksuelle opplevelser og like mange var blitt skadet eller utsatt for en ulykke. 

Legevakten behandler tenåringene både når de er alkoholforgiftet og skadet. De har i flere runder, varslet media om sin bekymring knyttet til sprit-taxier. 

Tolletaten har de siste årene registrert økt smugling og fortolling av tomme brennevinsflasker, plastkorker og falske flaskeetiketter til verdenskjente brennevinsdestillerier. Utviklingen gir grunn til sterk bekymring for at det foregår ulovlig omtapping, produksjon og salg av sprit utgitt for å være originalvarer.
Klipp fra Tolletatens advarsel om falsk alkohol i mai 2022

Bydel Gamle Oslo har satset sterkt på "Ung til ung-metoden" der undervisning om rusmidler skal skje via andre medelever. Undervisningen handler ikke kun om hvilke rusmidler som er de vanligste blant unge, men også hvordan en kan være mest mulig trygg rundt rusmidler. 

Ung til ung: unge mennesker som fungerer som brobyggere mellom ungdommer og fagpersoner/tjenestene, som også kan bidra til å tenke nytt rundt utviklingen av tjenestene. 

Informasjon og kunnskap er viktige nøkler for at ungdom kan ta tryggere og bedre beslutninger. Parallelt må vi som voksne følge bedre med for å påvirke våre håpefulle til å unngå unødvendig risiko ved å handle på det illegale markedet.