Debatten knyttet til rusreform har bidratt til at mange ser med nye øyne på menneskerettigheter og folk med rusproblemer. Det ville bruker- og pårørendeorganisasjonene se nærmere på og inviterte i samarbeid med oss til webinar 23. juni.

Under stødig ledelse av Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere (BAR), møtte vi et svært engasjert og kompetent panel bestående av direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Arild Knutsen, leder for Foreningen Human Narkotikapolitikk, lege og advokatfullmektig Synne Bernhardt, Joar Kaasa fra Det Nytter/ Stiftelsen Kraft og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen.

Mye av det som har skjedd har vi ikke forstått som krenkelser. Flyttes kunnskap flyttes holdninger.

Webinaret ligger ikke kun på Facebook, men er også lagt ut på vår YouTube-kanal: