Support. Don't punish.

Lørdag 26. juni stod tusenvis av mennesker fra over 240 byer rundt om i verden sammen i solidaritet om den åttende markeringen av "Support. Don’t Punish. Global Day of Action". I Oslo møtte rekordmange opp foran Stortinget for å markere sin støtte til en politikk som vil avslutte praksisen med straff, stigmatisering og marginalisering til fordel for helse, inkludering og likeverdige tjenester.

Stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V), Nicholas Wilkinson (SV) og Janne Bøhmer Killingstad (FHN) holdt taler under markeringen.

Helseminister Bent Høie ble avbildet med "Support. Don't punish"-T-skjorte noen få dager før markeringen, da han mottok Brukervennprisen av FHN.

Dyp bekymring for brudd på menneskerettigheter

Det er en pågående dyp bekymring for at menneskerettigheter blir brutt gjennom en straffende ruspolitikk rundt om i verden. Narkotikarelaterte dødsfall stiger i Norge - og i resten av Europa. Sannheten bak tallene er at de fleste av dødsfallene kunne vært forhindret om skadereduserende tiltak og andre helsetjenester hadde vært tilgjengelig for dem som trenger det, skriver EMCDDA i sine årlige europeiske narkotikarapporter. Dødstallene øker dramatisk hvis vi i tillegg legger til utenomjuridiske drap, dødsdommer og andre drap på folk med rusproblemer. 

Overdosedødsfall på grunn av opioider og andre rusmidler understreker behovet for utvikling av helsetjenester. Høyrisikobruk av stoffer og blandingsbruk er fortsatt en katalysator for narkotikautløste dødsfall i Europa. De fleste dødsfall som er direkte knyttet til narkotikabruk, omfatter opioider, hovedsakelig heroin sammen med andre rusmidler, mens stimulerende midler som kokain og amfetaminer (og i den senere tiden syntetiske cannabinoider) gir grunn til bekymring. Økninger i dødsfall blant forskjellige aldersgrupper, herunder tenåringer i noen land og personer over 50 år, understreker hvilken sammensatt utfordring helsetjenestene står overfor.
EMCDDA 2021 side 40