I 2022 ble det registrert 321 dødsfall. 74 flere enn i 2021, ti færre enn i 2020. Dødsfall som skyldes alkoholbruk økte i 2022 til 395.

Antall narkotikautløste dødsfall har de siste 10-20 årene variert rundt et gjennomsnitt på 280 dødsfall per år. De siste årene er det medikamenter foreskrevet av lege som forårsaker flest dødsfall.

Til sammen er det registrert 716 rusutløste dødsfall i 2022, viser Dødsårsaksregisteret, en økning på 97 dødsfall fra 2021 og en nedgang på to fra 2020.  

Med en egen alkoholstrategi og en egen overdosestrategi med en rekke tilhørende tiltak er det forstemmende å erfare at tallene ikke synker. 

Det er solid grunnlag for å markere Overdosedagen 31. august, men også intensivere oppmerksomheten kontinuerlig framover. Hva er det med Norge som gjør at så mange velger å ruse seg til døde, eller planlagt ender livet? 

Av en rekke arrangmenter som skal foregå rundt om i landet, finner du oversikt over 18 markeringer ved å klikke her.

Vi markerer dagen konkret ved å delta på flere arrangementer i Oslo.

Rådgiver Torhild Kielland er invitert til å lede en samtale med forfatter Martin Eia-Revheim og generalsekretær i BAR Marius Sjømæling på Fubiak, Furuset Bibliotek, i regi av bydelen og Kirkens Bymisjon.  

 

 

 

Den internasjonale overdosedagen, kjent som verdens overdosedag ble første gang arrangert i Australia i 2001, og har senere vært en årlig internasjonal markering. Dette er en markering for å minnes alle de som dør av overdose. Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser, samt bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen.

Overdoser rammer alle samfunnslag. Det angår oss alle, som offer, pårørende, hjelpeapparat eller oss som medmennesker. 31. august går kommuner og bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen for å markere dagen på ulike steder i landet.