I noe tid har eierne av Nord Norges største private rusbehandlingsinstitusjon vurdert fremtiden. De har nådd pensjonsalderen og selger til Blå Kors.

I en pressemelding sier divisjonsdirektør i Blå Kors Anita Ellefsen:

Blå Kors har lenge hatt et ønske om å styrke sin virksomhet i Nord-Norge, spesielt innenfor behandling av rus og avhengighet. Vi ønsker å være en bidragsyter innenfor et viktig folkehelseområde også i Nord-Norge og det vil gi oss større tyngde som en landsdekkende aktør.   

Sigma Nord har avtale om 37 plasser med Helse Nord. I tillegg er de godkjent i ordningen Fritt behandlingsvalg. 12-trinns modellen som ligger til grunn for behandlingstilbudet ved Sigma Nord videreføres. Det er viktig for de nye eierne.
12-trinnsmodellen brukes ikke i dag i Blå Kors, men er kjent for divisjonsdirektør Anita Ellefsen fra hennes tid som institusjonsleder ved Trasoppklinikken.

I den samme pressemeldingen sier styreleder Arne E Johansen:

Kvaliteten og verdiene som Blå Kors representerer innenfor rusbehandling, samstemmer godt med det vi har ønsket for videre drift hos Sigma Nord. 

Pasientene, deres pårørende og de ansatte skal ivaretas på en god måte i det videre arbeidet med å overføre kunnskap og kompetanse mellom de to virksomhetene.

Fagrådet gratulerer Blå Kors med utvidelsen og takker eierne av Sigma Nord, Arild Holdø, Arne E. Johansen og Leif Edgar Sivertsen, for innsatsen for personer med rusrelaterte problemer i nord. 

 Om Sigma Nord
Sigma Nord er den største private rusbehandlingsinstitusjonen i Nord-Norge.  Den er lokalisert 15 minutter utenfor Evenes flyplass, i Troms. Virksomheten ble etablert i 1996, og siden 2004 har de hatt rammeavtale med Helse Nord. I perioden 2017-2021 hadde Sigma Nord avtale med Helse Nord om 37 rusbehandlingsplasser og den blir i all hovedsak videreført for 6 nye år til 2027. I 2019 ble Sigma Nord godkjent som leverandør under ordningen Fritt Behandlingsvalg med totalt 18 plasser (avgiftning og døgn). Det betyr at det i dag er kontraktsfestet 55 plasser. Antall ansatte er 50 årsverk som utgjør ca 60 ansatte. Det er Arild Holdø, Arne E. Johansen og Leif Edgar Sivertsen som er grunnleggerne bak Sigma Nord.