Kort om deg - Hvem er du?

Jeg er oppvokst i Karasjok og samisk er morsmålet mitt. Jeg er gift, har fire voksne barn og ett barnebarn.

Jeg er utdannet sykepleier fra 1984 med videreutdanning i ledelse og administrasjon, flerkulturell forståelse, alderspsykiatri og demens, og rusproblematikk.

Hvorfor har du valgt å jobbe i rusfeltet?

Jeg valgte å begynne i rusfeltet etter å ha jobbet i kommunen i 27 år. Jeg begynte i rusfeltet i januar 2011 og syns det er et spennende fagfelt.

Er det noen tema eller fagområder som du er særlig opptatt av?

Finnmarkssykehuset har et spesielt ansvar for den samiske befolkningen i Norge. Et tema som derfor har opptatt meg sterkt er at samiske pasienter skal kunne få kulturtilpasset rusbehandling, på det språket som ligger dem nærmest, uten å trenge å be om det. Ikke bare de som bor eller kommer fra Finnmark, men nasjonalt.

Vi må utvikle bedre digitale tolketjenester, ikke bare på nordsamisk, men også på lulesamisk og sørsamisk. 

Språk kan være en stor hindring for folk som søker poliklinisk behandling, men enda større for dem som trenger døgnbehandling. I dag har vi få tilrettelagte tilbud som ivaretar annet enn norskspråklig døgntilbud. Rettighetene knyttet til tolk ut over poliklinisk behandling er mangelfulle. 

Et annet tema som opptar meg er at Helseforetakene ikke skal være barrierer for pasienter som ønsker behandling utenfor «sitt helseforetak».

Hvis du var helseminister - Hva burde vært prioritert høyere eller gjort annerledes på rusfeltet?

Hvis jeg var helseminister ville jeg sikret at rusfeltet ble et satsingsområde og ble bygd opp. Jeg ville løftet kravene til kompetanse med tilbud om videreutdanning til de som jobber i rusfeltet. Dette er ikke bare med ord, men med handling slik at det fulgte med økonomiske ressurser.

Hva er årsaken til at du takket ja til en plass i styret i Fagrådet?

Det hørtes spennende ut med en plass i Fagrådets styre og å ha en mulighet til å bidra for rusfeltet.