Det har vært få reiser de siste månedene og det er ingen overdrivelse at besøket i Karasjok ble en eksotisk og helt annerledes styresamling.

To dagers styresamling

En til to ganger i året pleier styret å ha en to-dagers samling for å dykke dypere ned i ulike problemstillinger og for å planlegge kommende år. Ofte (før korona) har vi gjestet en av styremedlemmene og deres arbeidsplass. Denne gangen var det igjen mulig å reise, og turen gikk til styremedlem Ellen Ingrid Eira.

Ellen Ingrid har tatt oss med på en kulturell reise som vi sent vil glemme. Hennes engasjement for samisk kulturarv og språk strekker seg langt inn i hennes profesjonelle virke og hun har gjort, og gjør, en stor forskjell for innbyggere i Finnmark som søker kulturtilpasset rusbehandling. 

- Vi har språklige utfordringer i hele TSB! Språk kan være en stor hindring for folk som søker poliklinisk behandling, men enda større for dem som trenger døgnbehandling. I dag har vi få tilrettelagte tilbud som ivaretar annet enn norskspråklig døgntilbud. Rettighetene knyttet til tolk ut over poliklinisk behandling er mangelfulle. 
Ellen Ingrid Eira

Sámi Klinihkka

Sámi Klinihkka, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet på Finnmarkssykehuset SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste) ligger sentrumsnært i Karasjok. Enheten har to avdelinger med til sammen 12 plasser og 39 årsverk. Eira forteller om et levende fagmiljø som rommer i alt 150 stillinger for hele klinikken. 

På deres enhet alene er det tre fulle legestillinger og 3,6 stillinger til psykologer. I tillegg kommer fysioterapeut og en rekke sosialfaglige og helsefaglige stillinger. De er den eneste enheten i Finnmark der en lege innehar dobbel spesialitet; både rus og avhengighetsmedisin (LIS) og barne- og ungdomspsykiatri, lege Eva Skurdal arbeidet tidligere på Stiftelsen  Bergensklinikkene.

Finnmarkssykehuset har et bredt fagmiljø med egne nettverk for leger og psykologer som gjør mulighetene for veiledning og fleksibilitet stor. 

Alkohol er fortsatt hovedrusmiddelet blant pasientene, men mange i den samiske befolkningen kvier seg for å søke hjelp, forteller Eira. Samene er i mindretall blant pasientene.

Vi samer er ikke kommet så langt at vi søker hjelp. Det er nok gjennomsiktigheten som mange frykter. Det er fortsatt mer godtatt at du sliter med psykisk sykdom enn med rus. 
Ellen Ingrid Eira

Klinikken gir også et sårt tiltrengt behandlingstilbud til den samiske befolkningen i Sverige, som helt mangler et språktilpasset behandlingstilbud. Koronasituasjonen ble i den sammenheng dramatisk. Stengte grenser førte til at fire svenske innbyggere, som stod på venteliste, ikke fikk komme til behandling i 2020. Tre av disse valgte å ta sitt eget liv. 

Sekvensiell behandling

Et utgangspunkt for behandlingstilbudet på klinikken er 12 uker i døgn. Etter denne perioden har klinikken svært god erfaring med å gi tilbud om inntil to år med sekvensiell behandling. Dette innebærer at pasientene i samarbeid med personalet gjør avtale om å komme inn igjen etter eksempelvis to uker hjemme. 

Vi har ofte diskutert å slutte med denne formen for avtaler, men vi lander hele tiden tilbake på at det har en rekke fordeler. Denne formen for brukerstyrte senger fungerer veldig godt når vi lager faste avtaler om når de kan komme tilbake og hvor lenge de skal være her. 

Ellen Ingrid Eira

Sametinget

Styresamlingen ga også mulighet til å besøke Sametinget. Sametinget har vært stengt for omvisning i halvannet år på grunn av pandemien. Vi fikk æren av å få den aller første omvisningen på Sametinget etter åpningen. Det var en spektakulær opplevelse. 

Sametinget ble først åpnet 9. oktober 1989 av Kong Olav V etter striden om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget.