Kambe kommer fra stillingen som markeds- og myndighetskontakt i MIO Gruppen AS. Det er et selskap som yter tjenester innenfor hjemmebaserte tjenester for eldre og funksjonshemmede, brukerstyrte personlig assistanse og seniorpensjonat. 

Han har åtte års erfaring fra Stortinget i perioden 2009 til 2017. Han representerte Høyre og var valgt inn fra Rogaland. Han er bosatt i Haugesund.

Ser fram til en meningsfull jobb

På sin Facebook-side skriver Kambe at han ser frem til å starte i en av Haugalandets mest meningsfulle jobber. 

Jeg har alltid jobbet i skjæringsområdet mellom privat og offentlig tilbud. Jeg motiveres av å hjelpe enkeltmennesker med utfordringer i sin hverdag og det har vært min rettesnor i mine tidligere jobber og de ulike vervene som folkevalgt.
Arve Kambe

Divisjonsdirektør for Blå Kors divisjon behandling, Anita Ellefsen, er glad for ansettelsen og sier:

Vi er fornøyd med å få en så erfaren leder som Arve Kambe inn som direktør og at vi sammen kan bidra til at Blå Kors Haugaland A-senter videreutvikles til beste for ruspasienter i hele Helse Vest.

Ny toppledelse 

Kari Gunnarshaug har vært direktør ved Haugaland A-senter i mange år og drevet institusjonen godt sammen med tidligere klinikksjef Geir Henrik Iversen. Han ble pensjonist i fjor og ble erstattet av psykologspesialist Johanne Stueland Bjørkavåg. Hun har allerede vært klinikksjef en tid.

Fagrådet ønsker Arve Kambe velkommen inn i rusfeltet og ønsker han og Bjørkavåg lykke til i arbeidet ved Blå Kors Haugaland A-senter. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid.