Nåværende styreleder, Anders Dalsaune Jansen, har sagt nei til gjenvalg. Dermed må årsmøtet velge ny styreleder. Det skjer ikke så ofte i Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO). Det er kun andre gang siden 2013 at RHO skifter styreleder.

Årsmøtet er 24. april på Thon Vika Atrium i Oslo. Det er våre 157 medlemsorganisasjonene som har stemmerett, og hvis din virksomhet vil være med å bestemme hvem som skal lede RHO de neste årene, se til at dere er til stede. Det er mulig å delta digitalt. Meld deg på til  Jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

Årsmøtet er RHOs høyeste organ og behandler flere saker enn valg av styreleder. Årsmøtet staker ut kursen for organisasjonen gjennom debatt og drøftinger av sakene som er til behandling. I disse sakene tar vi også temperaturen på viktige saker for rusfeltet fremover. Vi håper det blir gode ruspolitiske og rusfaglig debatter. I demokratiske organisasjoner, som RHO, er vi ikke være redd for uenigheter. Uenigheter er med på å drive oss fremover. For styret og administrasjonen er derfor tilbakemeldingene og kommentarene fra medlemmene viktig. Her er en anledning til å gi både ris og ros.

Dagen etter, 25. april, arrangerer vi Ruspolitisk arena med tittelen; Ser vi en rusbehandling som rakner? Det er fortsatt noen ledige plasser og mulig å melde seg på, både fysisk og digitalt.

På Ruspolitisk arena skal vi se litt bakover og mest framover. Det er 20 år siden rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten og rusavhengige fikk pasientrettigheter. I samme periode har kommunene og ideelle aktører økt sin innsats og brukermedvirkningen har i samme periode gjort et kvantesprang. Ruspolitisk har det vært både medvind og motvind disse 20 årene. 

Den siste tiden har rammevilkårene til mange aktører i rusfeltet blitt endret. Vi ser at fine ord og løfter om prioriteringer fra politikere, ikke henger sammen med handlinger fra regionale helseforetak. Vi tar debatten " Ser vi en rusbehandling som rakner?".
Meld deg på ved å klikke her.