I serien av hefter om brukerrettigheter, har erfaringskompetanse.no nå publisert et hefte som handler om brukermedvirkning på individnivå.

To nye hefter under arbeid, ett om brukermedvirkning på system- og tjenestenivå, og ett om brukermedvirkning i forskning. Disse vil bli publisert i begynnelsen av 2022. Psykolog og forfatter Arnhild Lauveng står for illustrasjoner og tekst.

For brukere og pårørende er det helt avgjørende at de kjenner rettighetene sine – ellers kan de ikke kreve å få det de har krav på. Mange kan selvsagt lese lovene, eller kjenner rettighetene allerede, men for noen kan det være nyttig med litt enklere tekster, og med konkrete, praktiske eksempler.

Arnhild Lauveng.

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og er følgelig noe som helse- og omsorgstjenenstene ikke kan velge bort. 

Klikk her for å lese mer om heftet.