Albatrossen Ettervernssenter er en av våre 146 medlemsorganisasjoner. Etter 20 års drift tar Albatrossen et tilbakeblikk med fokus på utviklingen og hva som har skjedd på disse 20 årene i rusfeltet generelt - og Albatrossen spesielt. Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter ble opprettet i 2003 og etablert som en ideell og uavhengig stiftelse. 

For Albatrossen sin del er innholdet i tilbudet og vårt fokus på aktivitet, arbeidspraksis og arbeidsformidling den største endringen.
Leder Thomas Dahl Orø

I jubileumskonferansen vil vi gi et tilbakeblikk på rusfeltets utvikling de siste 20 år fra flere perspektiver. Dagens forståelse av god praksis er representert gjennom tema som recoveryorientert tilnærming, arbeid og aktiviteter, og faglige tilnærminger som motiverende samtale og mentaliseringsbasert terapi, skriver Albatrossen i invitasjonen. Med seg har de fått en rekke gode fagfolk, se hele programmet her.

Administrasjonen i Fagrådet besøkte Albatrossen i mai i 2022. Vi fikk se et tilbud som var fremoverlent og har bruker- og recoveryorientert praksis og faglige tilnærminger og verktøy som støtter oppunder deltakernes recoveryprosess. Siden den gang har de startet opp en kaffebar i Inndalsveien.

Albatrossens formål er å bistå deltagere i deres recoveryprosess mot:
• økt livsmestring
• samfunnsinkludering
• bedre livskvalitet

Albatrossen er et lite, men godt tiltak, som viser gode resultater for deltakerne. En stor andel går videre til arbeid eller utdanning. 

Vi ønsker Albatrossen lykke til med 20 års markeringen og med videre drift.