Albatrossen er en av våre 146 medlemsorganisasjoner. Vi fikk en god omvisning i deres nye flotte lokaler og ikke minst fikk vi en kikk inn i det som skal bli en ny viktig arbeidstreningsarena; en nydelig nyoppusset kaffebar.

Vi møtte Albatrossens leder Thomas Dahl Orø og fag- og prosjektutvikler Therese Dahl. 

Åpent under hele pandemien 

- Vi holdt åpnet under hele pandemien og opplevde faktisk økt innsøking i denne perioden, forteller Thomas. - Vi fikk mange tilbakemeldinger om at tilbudet her var det eneste folk var ute på i løpet av en uke.

Alle, faktisk absolutt alle, av Albatrossens brukere bor alene og ensomheten kan bli stor.
Therese Dahl. 

Albatrossen har nylig gjennomført en brukerundersøkelse blant de 21 faste deltakerne som bruker ettervernstilbudet (15), og de (6) som er i AFT (arbeidsforberedende trening). Brukerundersøkelsen er gjennomført ved hjelp av semistrukturerte intervju hvor både kvantitative data om endring og tilfredshet måles, i tillegg til kvalitative åpne spørsmål om deltakernes opplevelse av tilbudet. Albatrossen publiserer en rapport fra brukertilfredshetsundersøkelsen i juni hvert år på sine nettsider.  

Det deltakerne framhever i årets undersøkelse er blant annet:

  1. Økt livskvalitet
  2. Bedre fysisk og psykisk helse
  3. Økt rusmestring
  4. Tilhørighet
  5. Muligheter for arbeidstrening og direkte ut i ordinært arbeid 

Jeg har fått det mye bedre. Hodet er falt på plass. Bedre mestringsfølelse, selvtillit og troen på meg selv.
Deltaker ved Albatrossen

Brukerstyring - brukerinnflytelse

Albatrossen har gjennomført brukerstyring både på individnivå og systemnivå. Konkret handler dette om ansatte og styremedlemmer med brukererfaring og en tillitsvalgtordning der brukerrepresentanter deltar i prosjektgrupper og månedlige møter med ledelsen.

Det er lett å føle seg vel med ansatte. De ansatte er ikke autoritære, men viser at vi er jevnbyrdige. Jeg blir sett, hørt og møtt. De strekker seg langt for å hjelpe.
Deltaker ved Albatrossen

Arbeidstrening og aktiviteter 

Albatrossen har gode resultater blant de 14 som så langt har deltatt på arbeidstreningsplassene fra 2021. Åtte er allerede videre i skole eller ordinært arbeid. - Noen trenger bare kort tid, mens andre trenger flere år, sier Thomas. - Vi er fleksible og har mulighet til å tilpasse arbeidsoppgavene.

Albatrossens formål er å bistå deltagere i deres recoveryprosess mot:
• økt livsmestring
• samfunnsinkludering
• bedre livskvalitet

Albatrossen samarbeider tett med MO Wergeland og tilbudene utfyller hverandre. Albatrossen er rusfritt, men ikke medikamentfritt. Inntil 40 personer henter LAR-medisinene sine på Albatrossen. De opplever det å hente medisinene her som mer anonymt og mindre stigmatiserende, forteller Therese. - De som velger oss har ofte god rusmestring og er i jobb eller studerer. Vi har åpent fra tidlig om morgenen til godt ut på ettermiddagen, så sånn sett er det lettere å kombinere med andre dagaktiviteter, sier hun.

Kaffebaren er en av flere spennende utviklingsprosjekter på Albatrossen. De planlegger åpning i løpet av sommeren. Senteret har arbeidspraksis som foregår i mindre grupper hvor folk får anledning til å prøve ut egen mestring/jobbmestring i trygge, romslige rammer med støtte fra arbeidsleder og veileder. Det kan variere fra små byggeprosjekter, felling av trær, gressklipping, oppussing og maling av naust, og rydding av strandsone og hav. Deltakerne får blant annet kompetanse i å føre båt, navigere, båtstell, fiske og fangst, om økologi i havet og tilberedning av fangsten sammen med en kokk.

Albatrossen tilbyr også intern arbeidspraksis på ulike arenaer innen driften av ettervernsenteret knyttet til kjøkken og cafédrift, renhold, IT-support, tekstil trykk og ekstern arbeidspraksis hos bedrifter i ordinært arbeidsliv basert på folks ønsker og muligheter.

I tillegg arrangerer Albatrossen turer/naturopplevelser, sosiale og kulturelle aktiviteter, kreative tilbud innen musikk og kunst og bevisstgjøringskurs. 

Det siste utviklingsprosjektet går på trening som medisin. Albatrossen har et flott treningsrom i kjelleren som de ønsker å få mer ut av. Uteområdene er også rike på treningsmuligheter.  

Jeg har fått mer selvtillit og tro på meg selv igjen. Jeg får mestringsfølelser gjennom aktivitetene og arbeidstreningen.
Deltaker ved Albatrossen

Økonomien er uforutsigbar

Som mange andre organisasjoner på rusfeltet opplever også Albatrossen driftsgrunnlaget som uforutsigbart. De er en ideell stiftelse, men arbeider ut fra prosjektmidler fra år til år.

Bergen kommune er den største bidragsyteren, men det skjer ved søknader fra år til år. - Det er sårbart, men vi opplever god støtte i bystyret understreker Thomas. NAV finansierer de seks plassene for arbeidsforberedende trening og Helsedirektoratet gir 450 000 i driftsmidler.

Med nye arbeidstreningsplasser i kaffebaren og mange spennende utviklingprosjekter som trening som medisin, ser de imidlertid lyst på veien videre. - Noen har til og med fått lyst til å løpe Bergen City Maraton, og det er ett av våre hårete mål akkurat nå, sier Thomas. 

Albatrossen har ni ansatte fordelt på 6,4 årsverk. De har en klar policy der flere av de ansatte har egenerfaring. I tillegg er det flere av brukerne som har viktige tillitsverv. Albatrossen har en tydelig recoveryorientert faglig tilnærming. 

Albatrossen blir fra høsten 2022 med i det regionale nettverket for trening som medisin i Helse Vest, som vil ha sitt oppstartsmøte 6. oktober. Nettverket driftes i samarbeid med Rådet for psykisk helse, men midler fra Stiftelsen DAM.

Vi takker for gjestfriheten og ser fram til videre samarbeid.