Denne uken starter forhandlingene om statsbudsjettet for alvor på Stortinget. Det er SV som er i forhandlinger med regjeringspartiene.

I forslaget til Statsbudsjett 2023 kutter regjeringen i tilskuddene til rus og psykisk helse med 40,6 millioner kroner. Det skjer samtidig med at mange tiltak og organisasjoner mister sine øremerkede tilskudd i budsjettet.

Ca 20 organisasjoner i rusfeltet mister øremerking

Så langt har det vært mest fokus på at regjeringen fjerner øremerkingen for ca 20 organisasjoner innen rusfeltet i budsjettet og at de må over på de søknadsbaserte ordningene.

Det er viktig å presisere at ingen uten videre er fratatt støtten.

Flere av Fagrådets medlemmer rammes av dette. Frelsesarmeens gatahospital i Oslo (50 mill) og Bergen (30 mill) samt Evangeliesenteret (35 mill) er blant de med høyest beløp. De, men også tiltak som Fotballstiftelsen (18 mill) og Idretten skaper sjanser (12 mill), får mindre forutsigbarhet i driften for 2023. Det er lett å forstå at mange organisasjoner nå er bekymret.

Kutt på 40,6 millioner kroner

Usikkerheten blir ikke mindre når de samlede tilskuddsmidlene reduseres med drøye 40 millioner kroner til rus og psykisk helse. 

Det blir 40,6 millioner kroner i redusert tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på psykisk helse- og rusfeltet, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Vi merket oss at statssekretær Bekeng i Debatten i NRK 11. oktober sa at det IKKE var kutt til rus og psykisk helse. Men det kan se ut til at det tas midler fra ideelle organisasjoner i rus og psykisk helse og overføres til andre deler.

Kan rusfeltet stole på SV?

I forhandlinger om statsbudsjettet skal partiene bli enige om hele budsjettet, ikke bare rus og psykisk helse. Fagrådet er derfor spent på om SV prioriterer rus og psykisk helse blant sine mange krav til regjeringen. Under høringene om budsjettet i Helse- og omsorgskomiteen var SVs representant Marian Hussein aktiv og hadde flere spørsmål om konsekvenser for de mange organisasjonene.

Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling 29. november om de kapitlene som er fordelt komiteen. Først 16. desember vil Stortinget behandle budsjettet i sin helhet.