Forkortet levetid har ikke årsak i faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men i dårlig fysisk helse - på grunn av mangelfull somatisk utredning og behandling. Det er godt dokumentert at høyintensitetstrening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. 40 års forskning på høyintensitetstrening viser effektive treningsmetoder.

Høyintensitetstrening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.  

Flere fagmiljø i Norge har solid erfaring med å tilby trening som medisin til mennesker med rus og psykiske helseutfordringer: