Kunnskapsbasert praksis i rusfeltet – eller tilfeldigheter?

24.-25. september går årets store fagkonferanse for rusfeltet av stabelen på Lillestrøm. Programmet er fortsatt under utarbeidelse og vil bli publisert så snart det er klart.

I år vil vi se på fakta og knuse myten om mangelfull kunnskap i rusfeltet. Vi skal også se nærmere på hva som åpner for kunnskapsbasert praksis. Tittelen er derfor:

    Kunnskapsbasert praksis i rusfeltet – eller tilfeldigheter?

Noen avtaler er landet og temaer som vi skal innom er hvordan det går med ruspasienter, integrert behandling, kommunale perspektiv, brukerperspektiv, kognitive lærevansker hos rusmiddelavhengige, smerte og avhengighet og substitusjonsbehandling.

Du har allerede nå mulighet til å melde deg på: Klikk her for påmelding