Det er den svenske psykiateren og professoren Tom Palmstierna som snakker om hvordan vi kan balansere den personlige friheten opp mot et samfunnsvern.

Vi stiller jo ikke spørsmål ved om personer med somatiske lidelser er farlige? Hvorfor tenker vi automatisk at mennesker med psykiske lidelser er farlige?
Tom Palmstierna

Han henviser til tall fra Sverige der i snitt 0,75 drap i året blir begått av en gjerningsperson som "anses å ha en psykisk lidelse". Til sammenligning tar rundt 15 svenske menn livet av partneren sin hvert år. - Likevel innfører vi ikke ekstraordinære tiltak, eller stiller spørsmål ved farligheten til alle svenske menn, kommenterer forskeren til rop.no.

Palmstierna trekker fram fire individuelle risikofaktorer for vold, som benyttes av Verdens helseorganisasjon (WHO):

  • Impulsivitet
  • Lav utdanning
  • Rusproblem
  • Voldshistorikk

Faktorene er de samme for den øvrige befolkningnen, som for mennesker med psykiske lidelser, understreker han.

Vi oppfordrer alle våre følgere om å lese artikkelen.
Les hele artikkelen ved å klikke her