Sitatet er hentet fra en av de tre filmene som brukerorganisasjonen proLAR Nett har laget om seksuell helse. Seksuell helse er sentralt for god livskvalitet, likevel blir det ofte oversett, undervurdert, eller møtt med tabu. 

Seksuell helse er et tema vi ikke var gode nok til å løfte frem, eller bidra med brukererfaringer på. Dette ønsket vi å gjøre noe med. 
proLAR Nett

Et vanskelig tema å brukermedvirke i

proLAR Nett har lenge ønsket å fremme tema seksuell helse for mennesker med rusutfordringer og fikk våren 2023 midler av Statsforvalteren i Agder. Seksuell helse kan være et nært, sårbart og vanskelig tema å brukermedvirke i. Derav kom ideen om å bruke filmer med brukererfaringer som verktøy. 

Målet er å aktualisere og tematisere seksuell helse på en slik måte at det kan brukes på individnivå. Filmene skal ikke gi fasitsvar, men snarere løfte frem underkommuniserte temaer som brukerene er opptatt av, samt bidra til videre dialog.
proLAR Nett 

Målgruppe for filmene er ansatte i helsetjenestene, innbyggere som er i legemiddelassistert rehabilitering og alle andre som ønsker et verktøy for å snakke om seksualitet. 

Medvirkende i filmen presenterer erfaringer fra mange som har bidratt med erfaringene sine, og er ikke personens egne erfaringer.

Filmene tematiserer brukererfaringer om:
Film 1) Effekter av rusmidler. Langtidseffekt av rusbruk/ medikamentbruk. 
Film 2) Relasjon og sex uten rusmidler. 
Film 3) Ta samtalen- Filmene anbefales å se i den rekkefølgen.
Du kan se filmene ved å klikke her

Tyrili tilbyr kurs om seksuell helse i rusbehandling 

Er du ansatt i døgnbehandling TSB og ønsker å bli bedre på å jobbe med pasientenes seksuelle helse? Nå tilbyr Tyrili for første gang et kostnadsfritt kurs med tre samlinger i 2024. Temaene for samlingene er:

  • Samtalen om seksuell helse, og hvordan ha en inkluderende tilnærming til kjønn og seksualitet
  • Vanlige seksuelle minoritetserfaringer som en lenger avhengighet kan medføre (kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester; vold og overgrep; seksuelle traumer)
  • Seksualisert rusmiddelbruk, rusmidlers og medisiners effekter på seksualiteten, og seksuell helse etter rusbehandling

Påmeldingen til kurset er åpnet. Les mer om kurset ved å klikke her.